אושר סופית: קופות החולים לא יחויבו עוד בהחזקה של 20% בתאגידי בריאות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח-2017. מוצע לקבוע תנאים שבהם ניתן יהיה להתיר לקופת חולים להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בתאגיד שעניינו בפיתוח רעיון טכנולוגי חדשני (חברת הזנק או חממה טכנולוגית), וזאת גם אם אמצעי השליטה של הקופה נמוכים מ-20% מכלל אמצעי השליטה. בנוסף מוצע … להמשך קריאה