העליון: נכס ריק יסווג לצרכי ארנונה רק לפי השימושים האפשריים שבהיתר הבנייה

בית המשפט העליון קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ופסק כי נכס ריק יסווג לצרכי ארנונה רק לפי השימושים האפשריים שבהיתר הבנייה, ולא לפי השימושים הקבועים בתוכנית החלה על הנכס. במספר פסקי דין קודמים של ביהמ"ש העליון, שעסקו בסוגיית חיוב נכסים ריקים, נקבע כי ניתן לחייב נכס ריק לפי הסיווג שתעריפו הוא הנמוך ביותר, ואשר … להמשך קריאה

הכלכלן הראשי: הפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל נמוכה – מצמצמת קצת אי-השיוויון

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם את הסקירה השבועית, והפעם מדובר על סקירה של מידת הפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל בשנים 2013 2014 הקדמה מטרת גביית המסים היא לממן את ההוצאה הציבורית, בדרך היעילה והצודקת ביותר. מערכת מס יעילה היא זו שהשפעתה על הפעילות הכלכלית הכי פחות מזיקה, ואילו מערכת מס צודקת תימדד על ידי … להמשך קריאה

אושר סופית: פטור מארנונה לבתי מדרש וישיבות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29), התשע"ז-2017 של חברי הכנסת יואב בן צור ומנחם אליעזר מוזס. מוצע לקבוע שבמבנה שייעודו העיקרי הוא לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה – יראו חלק באותו מבנה שמשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדור נוסף על ייעודו ושימושיו … להמשך קריאה