אושרו תקנות שמקדמות שקיפות בגופים ללא כוונת רווח

וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה תקנות המסדירות את הדוח המילולי המוגש מדי שנה לרשות התאגידים על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור. התקנות יוצרות בשורה של ממש בכל הנוגע לשקיפות ביחס לפעילותם של גופים ללא כוונת רווח, תוך הוספת פרטי דיווח רבים והבנייתם לדיווח מקוון שיאפשר גם חיפוש ופילוח של המידע באתר הגיידסטאר. לצד … להמשך קריאה

הרשות לאיסור הלבנת הון: 'דגלים אדומים' לארגונים ללא כוונת רווח

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך ובו "דגלים אדומים" לארגונים ללא כוונת רווח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. המסמך יכול לסייע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, בעלי התפקידים בהם וכן מי שקשור … להמשך קריאה