התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית אושרה

הממשלה אישרה השבוע את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שהגיש שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, לעמידה ביעדי הממשלה להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות לשנת 2030 גובשה במשרד האנרגיה, מבוססת על עבודות מקצועיות בתחום בארץ ובעולם, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מגורמים ממשלתיים מוסמכים וחוות דעת מקצועיות שונות. התכנית הינה רב שנתית ותעודכן מדי … להמשך קריאה