עיגון כללי רישום למסחר של תעודות התחייבות הניתנות למחיקה כפויה (אג"ח קוקו)

רישום למסחר של תעודות התחייבות של תאגיד בנקאי הניתנות למחיקה כפויה – עיגון הכללים הקבועים בהנחיות הזמניות במסגרת תקנון הבורסה וההנחיות על פיו (אג"ח קוקו Coco) בהתאם לסמכות הבורסה על פי סעיפים 46 ו- 48 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, תובא לדירקטוריון הבורסה הצעה לעגן בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו את הכללים הקבועים כיום … להמשך קריאה