תפריט סגור

מבקר המדינה: הממשלה מעבירה משרדים לירושלים על פי חוק? רק הצהרות

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח מיוחד "פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים". העיר ירושלים היא בירת מדינת ישראל. ההכרזה על מדינת ישראל התקיימה ביום ה' באייר התש"ח (14.5.48), וההכרזה על ירושלים כבירת ישראל ניתנה על ידי ראש הממשלה דוד בן-גוריון במליאת הכנסת בדצמבר 1949.

מדובר לא רק בבירת ישראל אלא גם הגדולה בערי ישראל, הן מבחינת שטח השיפוט שלה והן מבחינת מספר תושביה – כ-860,000 תושבים, מהם כ-540,000 יהודים ואחרים (כ-63%) וכ-320,000 ערבים (כ-37%).

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, קובע כי "הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים על ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה)", ומסדיר את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל וכמקום מושבם של מוסדות השלטון וסמליו. כן נקבע בו, כי בירושלים יהא מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. בחוק יסוד: הממשלה נקבע כי "מקום מושבה של הממשלה הוא ירושלים".

הפעולות הממשלתיות לפיתוח כלכלי-חברתי של העיר

ירושלים מדורגת נמוך במדד הסוציו-אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – אשכול 3 מתוך 10 אשכולות; רמת ההכנסה הממוצעת למשק בית בירושלים נמוכה בכ-25% מהרמה הממוצעת בארץ; שיעור הזכאים לתעודת בגרות בירושלים עמד על 62%, לעומת השיעור הארצי – 78% ויש לעשות לחיזוקה.

החל משנת 2005 אישרה הממשלה תכניות רב-שנתיות לפיתוחה של ירושלים והקצתה לביצוען יותר משלושה מיליארד ש"ח. הביקורת העלתה ליקויים בהליך התכנון של תכניות אלה, באופן גיבושן וכן בבחינת האפקטיביות שלהן ובהשפעתן על אוכלוסיית היעד.

תחום התיירות הוא הבולט מבין התחומים בתכניות לפיתוח כלכלי בירושלים בהיקף המשאבים שהקצתה לו הממשלה – מיליארד ומאתיים מיליון ש"ח בשנים 2017-2005. נקבע מנגנון להבטחת שיתוף פעולה בין משרד התיירות למשרד ירושלים ולרשות לפיתוח ירושלים-הרל"י, אולם לא יושם הלכה למעשה; משרד ירושלים (באמצעות הרל"י) ומשרד התיירות פעלו בנפרד לשיווקה של ירושלים, ועל פי דברים שכתב מנכ"ל משרד התיירות, כתוצאה מכך נגרם נזק למאמצי שיווק ישראל בכלל וירושלים בפרט.

ביוני 2014 אישרה הממשלה את "התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה". תכנית זו היא התכנית הממשלתית הראשונה שהתמקדה באוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים. ואולם ההשפעה הכוללת של התכנית בשלוש שנות יישומה הראשונות על שכונות מזרח העיר הייתה זניחה והמיקוד שלה לא היה אפקטיבי מספיק. זאת בין השאר משום שהתכנית נוגעת רק לחלק קטן מהתושבים בחמש השכונות שנכללו בה. בתקציב שיועד למימון התכנית לצמצום הפערים – 200 מיליון ש"ח – לא היה די כדי להביא לשיפור של ממש בשום תחום מן התחומים שנכללו בה: החינוך, התעסוקה, הרווחה ותרבות הפנאי.

יישום החלטות הממשלה בנושא מעבר יחידותיה לירושלים

משנת 2007 קיבלו ממשלות ישראל החלטות בדבר העברת היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים. ממצאי ביקורת זאת בהמשך לממצאי ביקורת דומה שפורסמה בשנת 2013, מלמדים כי החלטות הממשלה נותרו במקרים רבים בגדר הצהרות חגיגיות. ההערכה כי מדובר בכ-140 יחידות ארציות של 25 משרדי ממשלה, ובהן כ-2,700 עובדים. כמו כן, רובן המכריע של החברות הממשלתיות (57 מ-67) שוכנות מחוץ לירושלים. רק כ-1,300 מכ-56,000 עובדי החברות הממשלתיות (2%) עובדים בירושלים.

יתרה מזאת, בביקורת הנוכחית אף עלה כי לא תוקנו ליקויים בעניין זה שצוינו בדוח משנת 2013, בין היתר עקב היעדר גורם אחד אחראי ובעל סמכויות של ממש ליישום החלטות הממשלה, היעדר תשתית נתונים בסיסית, היעדר פתרונות לקשיים בתחום יחסי העבודה והיעדר יכולת להתמודד עם חסמים שזוהו.

11 משרדי ממשלה לא פעלו כנדרש על פי החלטות הממשלה בנושא ובכך פגעו במידה ניכרת בפעולה המשולבת להעברת כלל יחידות הממשלה לירושלים: משרד רוה"מ, משרד התחבורה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד התרבות והספורט, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד האנרגיה, המשרד לביטחון הפנים ומשרד החינוך.

כאמור במאי 2007 החליטה הממשלה כי היחידות השוכנות מחוץ לירושלים יועברו אליה בהדרגה עד שנת 2015; בשנת 2014 היא החליטה לדחות את סיום ההעברה לשנת 2019, לאחר שהתברר שההחלטה מ-2007 לא יושמה; הדוח מעלה כי על פי התנהלות הממשלה, מעבר המשרדים לירושלים לא יושלם גם עד שנת 2019.

על מנת להביא לשינוי משמעותי במעמדה של העיר לא די בדיבורים ובהצהרות, אלא יש לעשות מעשים.

לקריאת הדוח המלא​

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *