חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור עישון במקומות ציבוריים – איפה אסור לעשן ואיפה מותר, ומה הדין על העבירה?

במסגרת החוק למניעת עישון, נקבע כי חל איסור עישון במקומות ציבוריים ולרבות איסור החזקת מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל. החוק נועד להגן על ציבור האנשים שאינם מעשנים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו איסור עישון במקומות ציבוריים ואיפה אסור?

בישראל קיים חוק למניעת עישון שמטרתו למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת החשיפה של הציבור הרחב לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות. דו"ח מיוחד של של משרד הבריאות משנת 2016, הציג ממצאים כי כ-8,000 אנשים נפטרו עקב עישון וכ-800 אנשים (כ-10%) מתוכם נפטרו עקב עישון כפוי (עישון פסיבי).

חוק איסור עישון במקומות ציבוריים קובע רשימה של מקומות ציבוריים בישראל בהם אסור לעשן ואסור להשאיר מוצר עישון דלוק או פעיל. העבירה מהווה קנס או מאסר בפועל.

יש לציין כי מוצרי העישון הנכללים בחוק הם כל אלו: מוצר טבק, חומר ממקור צמחי המיועד לעישון לרבות תערובת או תרכובת, מוצר המשמש לעישון טבק או חומר ממקור צמחי (סיגיות, סיגרים, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות), וכן סיגרה אלקטרונית (כולל חומר מילוי ומחסנית).

רשימת מקומות ציבוריים שאסור לעשן בהם:

מקום ציבורי שאסור לעשן בואזור במקום הציבורי שמותר לעשן בו
אולם המשמש בדרך כלל לצורך בית קולנוע, תיאטרון, הופעות, קונצרטים, אופרה, מחול, וכן חדר או אולם המשמש לדיון, הרצאה, ישיבות, וגם המסדרונות והאכסדרותחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת המקום (אם הוקצה), ששטחו לא עולה על 25% משטח שהוקצה לציבור להמתנה להפסקות, זאת בתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
שטח תחום שאינו מבנה, בו מתקיים אירוע הכולל התקהלות מאורגנת של מעל 50 אנשים (למעט בית חצר למגורים)

וכן באזור הכניסה והיציאה בטווח של עד 10 מטרים מאזור זה, זאת במועד האירוע או בתכוף לו
כל מקום בבית חולים או במרפאה, לרבות חצר המוסד, כולל אזור הכניסה והיציאה ועד 10 מטרים מאזור זה

(למעט בית מגורים שנמצא בטווח)
אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין שהוקצה לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצה), הנמצא בטווח של לפחות 10 מטרים מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד החלקים האחרים של המקום

חדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי מנהל בית חולים לעישון מאושפזים במחלקה סגורה שנקבעה ברישיון בית החולים (אם הוקצה), זאת בתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת
אולם קריאה וחדר קריאה בספרייה הפתוחה לציבורמקומות שהוקצו בידי ההנהלה (אם הוקצו), בתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
כל מקום במוסד חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי תלמידים וגם באזורי הכניסה והיציאה ובטווח של 10 מטרים מהם
כל מקום בבניין המשמש מוסד להשכלה גבוהה או מוסד לחינוך על תיכוני, שגיל תלמידיו מעל 18 שנים, לרבות מגורי תלמידיםחדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי הנהלת המוסד (אם הוקצה) או, חדר בו גר רק מעשן, בתנאי שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום

חדרי הנהלה וחדרי סגל שחל עליהם "מקום עבודה" בהמשך
מעלית לנשיאת בני אדם
אוטובוס וזוטובוס (לפי הגדרת תקנות התעבורה)
מונית שיש בה נוסעים
רכבת ורכבת מקומית (לפי פקודת מסילת הברזל)
תחנת אוטובוס מקורה (לרבות בסככה וכד')

וכן תחנה מרכזית (לפי פקודת התעבורה)
חדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי הנהלת התחנה (אם הוקצה), בתנאי סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
תחנת רכבת ולרבות רציף

וכן תחנה של רכבת מקומית
אזור שהוקצה בקצה הרציף וחדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
רכב להוראות נהיגה (לפי תקנות התעבורה) בעת שיש לו תלמיד נהיגה
חנות
מסעדה, מזנון, בית קפה, כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או כל מקום שעיסוקו הגשת מזון או משקה אחר

וכן אזור הנמצא מחוץ למבנה המקום ומשמש אותו
חדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי ההנהלה במפורש (אם הוקצה), בתנאי סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, ובתנאי ששטחו לא עולה על 25% מהשטח הפתוח לציבור

לעניין האזור – חלק שהוקצה לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי שחלק זה אינו מקורה בדרך כלשהי, ומתקיים לגביו אחד מאלה:
1. שטחו לא עולה על 15 מ"ר
2. שטחו רציף ולא עולה על 25% משטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור כי העישון בו אסור
חדר או אולם או מקום תחום הפתוח לציבור המיועד לפעילות גופנית או לספורט, לרבות מגרשי ספורט
בריכת שחייה, לרבות החצר שלה
אצטדיון ספורטמקומות שהוקצו לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצו), באופן זה:
* 2 אזורים נפרדים של מושבים, בתנאי שמספר המושבים לא עולה על 25% ממספר המושבים בכל האצטדיון.
* חדר נפרד לחלוטין ששטחו לא עולה על 25% מהשטח שהוקצה לציבור להמתנות בהפסקות, בתנאי שיש סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון
גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, לרבות החצר

וגם טווח של עד 10 מטרים מאזור הכניסה או היציאה (למעט בית מגורים שנמצא בטווח)
גן שעשועים לילדים הפתוח לציבור
חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית הדואר, בסוכנות דואר או במקום המשמש לקהל – לרבות חדר מדרגות ומעבר

או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה
חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון על ידי ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי שיש סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
מקום עבודה

הגדרה: כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים, ולרבות מקום שמי שמבצע את העבודה הוא במסגרת שירות כוחות הביטחון
חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון על ידי ההנהלה ולאחר הייעצות עם העובדים (אם הוקצה), בתנאי שיש סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין, ולא עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם לא מעשנים.
כל מקום במשרדי רשות ציבורית (הממשלה ומשרדיה ויחידות הסמך שלה, בתי משפט ובתי דין, רשויות מקומיות, מועצות דתיות), לרבות חצר המשרד

וכן באזור הכניסה והיציאה חמשרד, בטווח של עד 10 מטרים מהאזור (למעט בית מגורים שנמצא בטווח)
אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר שהוקצה לעישון על ידי ההנהלה (אם הוקצה), הנמצא בטווח של לפחות 10 מטרים מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
השטח הפתוח לציבור בקניוןבית עסק המפורט במקום אחר בטבלה זו

חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון (אם הוקצה) ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
אולם שמחות

וכן אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות ומשמש אותו
חדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי ההנהלה במפורש (אם הוקצה), בתנאי סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, ובתנאי ששטחו לא עולה על 25% מהשטח הפתוח לציבור

לעניין האזור – חלק שהוקצה לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי שחלק זה אינו מקורה בדרך כלשהי (לרבות בסככה וכד'), וגם שטחו רציף ולא עולה על 25% משטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור כי העישון בו אסור
גן אירועים

וכן אזור הנמצא מחוץ מבנה ומשמש את גן האירועים
לעניין האזור – חלק שהוקצה לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי שחלק זה אינו מקורה בדרך כלשהי (לרבות בסככה וכד'), וגם שטחו רציף ולא עולה על 25% משטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור כי העישון בו אסור
מקלט ציבורי ומחסה ציבורי (לפי חוק ההתגוננות האזרחית)
כל מקום בבניין של בית כנסת, ספרייה, ח'ילווה, או מסגד, ובחצר שלואזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון ע"י ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי שחלק זה אינו מקורה בדרך כלשהי (לרבות בסככה וכד'), וגם שטחו רציף ולא עולה על 25% משטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור כי העישון בו אסור
כל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער
כל מקום בבית אבות או דיור מוגןחדר מגורים – בתנאי שלא גר בו מי שלא מעשן

חדר נפרד לחלוטין שהוקצה בידי ההנהלה (אם הוקצה), בתנאי סידורי אוורור תקינים והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
חניות מקורה או תת קרקעי הפתוח לציבור

וכן טווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה (למעט בית מגורים שנמצא בטווח)
כל מקום בגן חיות, וכן באזורי הכניסה והיציאה, בטווח של עד 10 מטרים מהאזוריםאזור מוגדר שהוקצה לעישון בידי ההנהלה (אם הוקצה), והעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום
מקומות ציבוריים שאסור לעשן בהם, ואזורים מותרים

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

  • לגבי מקומות ציבוריים שאסור לעשן בהם – כל אדם שאינו מעשן.
  • לגבי אזורים מסויימים במקום ציבורי שבו מותר לעשן – כל אדם שכן מעשן

מימוש הזכאות

הזכאות ניתנת לרוב באופן אוטומטי.

אדם שהוא מעשן במקום ציבורי שבו אסור לעשן וזה אינו אזור שהוקצה לעישון (אם הוקצה) – הרי שהוא עובר על החוק ודינו קנס בסך 1,000 ₪.

הרחבות נוספות

להלן עוד הרחבות בנושא.

1. קביעת שלטים

מחזיק של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל דרך אחרת, לקבוע שלטים על איסור עישון ולשמור אותם במצב תקין. החובה לא מוטלת עליו בעניין מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים.

יצרן או יבואן של מעלית המיועדת לנשיאת בני אדם בבית מגורים, חייב לקבוע בה שלט המורה על איסור העישון במעלית, עוד לפני הכנסתה לשימוש.

2. איסור הצבת מאפרה

מחזיק של מקום ציבורי לא רשאי להציב מאפרה במקום ציבורי שבהחזקתו.

מידע נוסף

  • שוטר או פקח של הרשות המקומית או סדרן של המקום הציבורי, רשאי לדרוש הזדהות מאדם שנמצא כי הוא עישן במקום ציבורי, או החזיק מוצר עישון דולק או מופעל, ואף לעכב אותו באותו מקום עד להגעת שוטר, אך לא יותר משעה אחת.
  • נהג של כלי רכב שהעישון בו אסור לפי החוק, רשאי לאסור כניסת אדם המעשן או המחזיק מוצר עישון כשהוא דולר או מופעל, לכלי הרכב. הנהג רשאי גם לדרוש הזדהות מאותו אדם, ואף לעכב אותו למשך שעה אחת לכל היותר עד להגעת שוטר, או להסיע אותו בכלי הרכב לתחנת משטרה.
  • שוטר או פקח רשות מקומית, רשאים להיכנס בכל עת למקום ציבורי כדי לברר אם הוראות החוק מתקיימות.
  • קנסות ששולמו עקב הפעלת סמכות של עובד רשות מקומית, במקרה של עבירה שנעברה בתחומה, יועברו לקופה של אותה רשות.
  • מחקר משרד הבריאות על עישון (דו"ח) משנת 2016 – קובץ PDF בקישור זה.

חקיקה ופסיקה

  • חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983
  • צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת העישון במקומות ציבוריים), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil