חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ימי מחלה עקב מחלת בן או בת זוג – היעדרות ותשלום דמי מחלה

עובד שבן או בת הזוג שלו חולה, יכול לנצל את ימי המחלה הצבורים שלו, בין היתר לצורך טיפול וסיוע לבן או בת הזוג. הזכאות היא ניצול ימי המחלה וכן קבלת תשלום דמי מחלה עבורם.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

ימי מחלה עקב מחלת בן או בת זוג

עובד רשאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בגלל מחלה של בן / בת הזוג שלו, וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. כלומר, העובד זכאי לנצל את הימים הללו בתור ימי מחלה (חופשת מחלה) ולקבל עליהם את הזכויות שלפי חוק.

חולה בעניין זה מוגדר בתור בן או בת זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום כמו אכילה ושתייה, לבישה, התלבשות, שליטה בהפרשות, רחצה וגם ניידות בבית.

בנוסף לכך, עובד שעבד שנה אחת לפחות אצל מעסיק או במקום עבודה אחד, יכול לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות (בניכוי 6 הימים לעיל), בשל מחלה ממארת (סרטן) של בן זוגו – וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, לפי בחירתו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד בן זוג, שבן או בת הזוג שלו מוגדר כחולה (ככתוב מקודם) או שחולה במחלה ממארת.

מספר ימי מחלה בשל מחלת בן או בת זוג

מספר ימי המחלה שהעובד יכול לקבל בשל מחלת בן או בת הזוג, הוא:

 • מחלה בה בן / בת הזוג תלוי בזולת – עד 6 ימים על חשבון יתרת המחלה הצבורה.
 • מחלה ממארת – עד 60 ימים על חשבון יתרת המחלה הצבורה או יתרת החופשה השנתית הצבורה. סך ימים כולל את 6 הימים על מחלה שאינה ממארת.

אין זה חובה כי ימים אלו יהיו רצופים, כך שהם יכולים להיות פזורים על פני השנה.

דמי מחלה בגין מחלת בן או בת זוג

עובד כאמור זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו ולקבל על כך תשלום של דמי מחלה. דמי המחלה המשולמים הם כמו תשלום של דמי מחלה על ימי מחלה רגילים והכל באופן הבא:

 • היום הראשון – ללא תשלום.
 • היום השני והשלישי – 50% שכר רגיל.
 • היום הרביעי ואילך – 100% שכר רגיל.

אם לעובד מגיע תשלום החל מהיום הראשון, עקב הסכם קיבוציצו הרחבה או חוזה עבודה אישי – הוא יהיה זכאי לכך.

מימוש הזכאות – איך לנצל את ימי המחלה?

הזכאות אינה אוטומטית, עובד שעונה על הקריטריונים לעיל, צריך להגיש בקשה למעסיק שלו. ללא הגשת הבקשה, אינו חייב לחשב את ימי המחלה על חשבון היתרה הצבורה ואף יכול שלא לשלם דמי מחלה.

העובד צריך למסור למעסיק:

 1. הצהרה חתומה – מכתב בו העובד מצהיר על ההיעדרות, הסיבה והתקופה, סך הימים וכן פרטי בן או בת הזוג. נוסח בהמשך.
 2. אישור רפואי – אישור מהרופא המטפל או הרופא המחליף, על כך שבן או בת הזוג הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת זולת לביצוע פעולות יום יום (ככתוב מקודם).

בנוסף לכך ומבלי קשר לעיל, העובד חייב להודיע למעסיק, בדומה ליציאה לחופשת מחלה, הודעה על היעדרות תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון על התקופה המשוערת בה לא יוכל לעבוד.

נוסח ההצהרה

הצהרה

לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998 –

(1) אני הח"מ שם פרטי ושם משפחה מס' זהות מען מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום __________ עד יום __________ (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום)

(2) פרטי בן הזוג:

שם פרטי ושם משפחה מס' זהות ________________

מען ________________________

(3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו

תאריך _________________

חתימת העובד _________________

מידע נוסף

 • לגבי מחלה ממארת, אין זה חובה להוכיח כי בן או בת הזוג הפך להיות תלוי בזולת.
 • עובד זכאי להיעדר עוד 7 ימים, בנוסף לאמור כאן לצורך טיפול וליווי בן או בת הזוג בגלל תרומת איבר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998
 • תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil