חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מדיניות שירות הובלה (מדיניות משלוחים) – חובת העוסק לספק הסבר על אספקת המוצרים לצרכן

צרכן אשר רוכש מוצרים או סחורה מעוסק אשר מספק שירותי הובלה או משלוחים, זכאי לקבל הסבר על זכויותיו במסגרת מדיניות שירות הובלה (מדיניות משלוחים). ההוראות הן מחייבות את העוסק גם אם הצרכן אינו מעוניין בכך.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי מדיניות שירותי הובלה (מדיניות משלוחים)?

מדיניות שירותי הובלה או מדיניות משלוחים, היא מסמך הכולל מידע, הוראות וסייגים של העוסק בעניין אספקת המוצרים או הסחורה או המשלוח אל הצרכן. לפי הוראות הדין, העוסק חייב להציג את המדיניות הזו בבית העסק במקום בולט או בשלב שיווק מרחוק, לפי העניין.

החוק בעניין הגנת הצרכן מחייב כל עוסק לספק פרט מהותי בנוגע למכירת מוצרים או נכסים אל הצרכן, לרבות חובת גילוי של כל המידע שהצרכן חייב לדעת. בהתאם לתקנות נלוות לחוק, העוסק חייב לספק הסבר אודות מדיניות המשלוח וההובלה אל הצרכן.

העוסק חייב לציין האם יש מקום אליו הוא אינו מספק שירותי הובלה או מהם הסייגים החלים על ההובלה לאותו מקום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

 • כל צרכן (מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי) אצל עוסק המוכר מוצרים שניתנים לגביהם שירותי הובלה – גם אם הצרכן יכול לוותר על שירות ההובלה או המשלוח במסגרת העסקה.

פרטים כלולים במסגרת מדיניות שירות הובלה

במסגרת מדיניות שירות הובלה או מדיניות משלוחים, העוסק חייב לציין את הפרטים הבאים לפחות:

 1. מקום שאליו העוסק אינו מספק שירותי הובלה או משלוח – כגון:
  • ישובים מרוחקים או במקום מסויים שאין כניסה או שירות.
 2. סייגים החלים על שירותי הובלה לאותו מקום – כגון:
  • דמי משלוח, ככל שקיימים – לרבות סוגי משלוחים, מועד ואופן התשלום.
  • ימים ושעות משלוחים.
  • תוספת תשלום במקרים נוספים כמו קומות עליונות ללא מעלית.
  • מקרים בהם לא ניתן לספק את ההובלה כמו מדרגות ספירלה וכד'.
  • ועוד.

כמו כן, העוסק לרוב מציין גם פרטים נוספים כמו החברה שמבצעת את ההובלה או המשלוח ותנאים אחרים.

הצגת מדיניות שירות הובלה

עוסק חייב להציג את מדיניות שירות ההובלה באופן הבא:

 1. בבית העסק
  • שלט המוצג סמוך לכל קופה. אולם לגבי חנות (מוצרי מזון), שבה 3 קופות לפחות מוצבות ברצף, שלט אחד לכל 3 קופות.
  • השליט חייב להיות מוצב במקום בולט לעין שמפרט את עיקר תנאי המדיניות.
  • גודל השלט לפחות עמוד של 21 ס"מ לרוחב ו-29.7 ס"מ לאורך (דף A4).
  • בראש השלט חובה להיות מצויינת "עיקרי מדיניות שירות הובלה".
  • גודל אותיות כותרת השלט לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים וגודל אותיות תוכן השלט לא יפחת מגודל גופן 26 או 4 מילימטרים.
  • אם הוצג שלט אחד לכל 3 קופות (לגבי חנות) – אז גודל המודעה וגודל האותיות והתוכן חייבים להיות פי 6 מהאמור בנקודות קטנות 3 ו-5 לעיל.
 2. בחוזה בכתב, לרבות בטופס הזמנה, ואם אין חוזה בכתב כאמור – במסמך גילוי שנדרש על פי חוק. פירוט מדיניות שירות ההובלה או מדיניות המשלוחים יהיה באותיות וספרות ברורות וקריאות ובמקום בולט לעין.
 3. במקרה של עסקת מכר מרחוק (כאשר העוסק מוכר מוצרים לצרכן שלא בבית העסק, אלא בשיווק מרחוק) – העוסק חייב לגלות לצרכן את המדיניות בשלב השיווק מרחוק (דואר, טלפון, אינטרנט (רשת תקשורת), מייל, פקס וכד') במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות. אם העסקה נעשתה באמצעות שיחה טלפונית – אז העוסק חייב לציין את המדיניות במהלך השיחה עצמה.

מימוש הזכאות

הזכאות לקבלת הסבר אודות התנאים ועיון במדיניות המשלוחים או מדיניות ההובלה היא אוטומטית, העוסק חייב לציין את התנאים האמורים ככתוב מקודם.

עוסק שלא סיפק את מדיניות שירות ההובלה או המשלוחים אל הצרכן, צפוי לעונש כספי עד 204,400 ₪.

כמו כן, הממונה על הגנת הצרכן יכול להטיל על עוסק עיצום כספי בסך 22,000 ₪, ואם העוסק אינו תאגיד – 7,000 ₪.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי אספקת נכס או שירות), תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil