חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חג שבועות 2020 – זכויות עובדים, עבודה, שכר, חופשה ועוד

חג שבועות הוא חג יהודי החל ביום שלאחר ספירת העומר (כלומר, שבעה שבועות ויום) והוא אחד משלושת הרגלים בישראל. שבועות (המכונה גם חג הקציר או חג הביכורים) הוא חג מתן תורה במעמד הר סיני.

מטרת כתבה זו להסביר את זכויות העובדים במהלך החג.

מתי חג שבועות 2020?

חג שבועות השנה חל בתאריך ו' בסיוון התש"פ – יום שישי 29.05.2020. החג מתחיל בערב החג יום לפני ועד לערב היום בפועל.

האם שבועות הוא יום חג לעניין דמי חגים?

כן, חג שבועות הוא יום חג לפי צו הרחבה מסגרת 2000. הצו קובע 9 ימים שהם ימי חג שבהם לא עובדים ומקבלים שכר דמי חגים, שבועות הוא אחד מבין הימים. המשמעות היא שחג שבועות הוא יום המזכה בתשלום דמי חגים.

דמי חגים – תשלום בחג שבועות

שבועות הוא יום חג, משלמים בגינו תשלום דמי חגים, לא עובדים ונמצאים בחופשה. כלומר, המעסיק נדרש לשלם את השכר הרגיל של העובד עבור היום בגובה השכר הרגיל שלו, אילו היה מגיע לעבודה ועובד. הזכאות לתשלום חלה לא רק במקרה של משרה מלאה, אלא גם משרה חלקית או משרה של עבודה בחלק מימי השבוע.

עם זאת, יש כמה נקודות שחשוב לשים אליהם לב, הנה תנאי הזכאות:

 • עובד במשכורת (מי שמקבל תשלום לפי חודש או יותר):
  • לא זכאי לקבל תשלום נוסף מכיוון שהוא מקבל משכורת חודשית רגילה גם אם לא הגיע לעבודה וכבר מקבל את השכר ביום זה כך או כך.
 • עובד בשכר (מי שמקבל תשלום לפי שעה או יום):
  • זכאי לקבל תשלום רק אם השלים 3 חודשי עבודה אצל המעסיק (ללא תלות בהיקף משרה – מלאה או חלקית) וגם, אם לא נעדר מהעבודה יום לפני ואחרי החג מיוזמתו (למעט אם המעסיק דרש להיעדר – הדבר לא ייחשב מיוזמתו של העובד). בנוסף, הזכאות ניתנת היא רק אם יום החג הוא יום שהעובד היה צריך לעבוד, אך נעדר בגללו (גם אם העובד עובד בחלק ימי השבוע, והחג חל ביום זה. ימי מנוחה שבועית לא מזכים בתשלום).

לדוגמה לגבי עובד בשכר: העובד עובד ב-2 ימי עבודה בשבוע אצל המעסיק במשך שנה. השנה, יום שבועות חל ביום עבודה שבו היה צריך לעבוד. האם זכאי לדמי חגים?

כן. העובד עובד מעל 3 חודשים, לא נעדר מיוזמתו יום לפני ואחרי החג מיוזמתו, וזה יום שבו הוא היה אמור לעבוד.

עבודה בערב חג שבועות

ערב חג שבועות הוא יום עבודה מקוצר בדרך כלל, הוא יכול לנוע בין 5 שעות לבין 7 שעות בכפוף לנוהג מקובל במקום העבודה, הסכם עבודה אישי, צו הרחבה או הסכם קיבוצי מסויים. מקובל כי העבודה תופסק עד ל-3 שעות לפני כניסת החג.

במקומות עבודה ללא נוהג או הסכם אחר בעניין ערב חג, יחול לפי צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר באופן הבא:

 • מקום עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • מקום עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.

ענפים שונים כמו ניקיון, מלונאות, מתכת וחשמל וכדומה – חלים תנאים שונים יותר ובדרך כלל מיטיבים יותר.

עבודה במהלך חג שבועות

ימי החג הם מועדי ישראל ולכן חלים עליהם גם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. זמן כניסת החג ויציאת החג הוא בדומה לזמני כניסה ויציאה של שבת קרובה. לכן, עובד שעובד שעות בחג – זכאי לתשלום נוסף.

חישוב השכר הוא לפי הפירוט הבא:

 • עובד בשכר (יומי או חודשי):
  • זכאי לתשלום של 150% מהשכר היומי על שעות עבודה בחג.
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (לא בתשלום).
  • עובד שנאלץ לעבוד בחג שלא מתוך בחירתו – יהיה זכאי לקבל דמי חגים מלאים של 100% בנוסף לתשלום 150% בחג (פסק דין ע"ע 300360/98).
 • עובד במשכורת (חודשית או יותר):
  • זכאי לתוספת שכר של 50% על העבודה בחג – משום שהשכר הרגיל עבור אותו יום חג משולם גם אם עבד בחג וגם אם לא עבד בחג. אין כפל תשלום לעובד זה לא משנה באיזה יום בשבוע החג (אפילו אם שבת).
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (כן בתשלום).
  • לגבי עובד שנאלץ לעבוד שלא מתוך בחירתו – יהיה זכאי לקבל דמי חגים מלאים של 100% בנוסף ל-50% של החג (אולם, טרם נקבעה פסיקה בנושא לעובד חודשי).

עבודה במוצאי חג שבועות

עובדים שמועסקים במוצאי החג זכאים לקבל שכר רגיל. אולם, עובד שהחל לעבוד טרם חלפו 36 שעות מרגע סיום העבודה בערב החג – זכאי לשכר של 150% על כל השעות עד שיושלמו 36 שעות.

סירוב עבודה בחג שבועות

על פי חוק, עובד רשאי לסרב לעבוד במקום בעבודה בגלל איסור על פי מצוות דתו – כמו למשל עבודה בשבת או בחגים יהודים. אולם, החל מ-01.01.2019 עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה מכל סיבה שהיא ולא רק לפי מצוות דתו (למעט מקומות עבודה מסויימים).

תגמול שעות נוספות

אם העובד מועסק במהלך החג שעות נוספות שהם מעבר לרמה היומית או השבועית – הוא זכאי לתוספת שכר. עפ"י פס"ד יש להכפיל את הזכאות ולא לחבר אותה – באופן הבא:

 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 150% על עבודה בחג * 125% על השעות הנוספות = 187.5% (ולא 175%).
 • עבור שעה שלישית ואילך – תשלום של 150% על עבודה בחג * 150% על השעות הנוספות = 225% (ולא 200%).

למידע נוסף על שעות נוספות בעבודה.

חופשה במהלך חג שבועות ביוזמת העובד

עובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה במהלך הימים שלפני החג ואחרי החג, מכיוון שמדובר על ימי עבודה רגילים (למעט ימי מנוחה שבועית). אולם, העובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה באחד מימי החג ומעסיק יכול לסרב לבקשה רק מטמעמים סבירים והגיוניים.

חופשה בערב חג שבועות:

 • זהו יום בחירה של חופשה – עובד שמודיע 30 יום מראש על רצונו לצאת באחד מימים אלו לחופשה, זכאי לצאת לחופשה גם ללא הסכמת המעסיק.

חופשה בחג שבועות:

 • זהו יום חג – העובד נמצא בחופשה מתוקף היות יום זה חלק ממועדי ישראל וחגים. אין צורך להודיע למעסיק.

בכל מקרה בו עובד יצא לחופשה מהעבודה, הוא יהיה רשאי לנצל אותו כיום חופשה ולקבל עבורו תשלום דמי חופשה (למעט החג, שבו מקבלים דמי חגים ללא ניכוי ימי חופשה).

חופשה כפויה במהלך שבועות ביוזמת מעסיק

חוק חופשה שנתית בעבודה קובע כי המעסיק מחליט אם ומתי עובדים יצא לחופשה שנתית ולכן מעסיק רשאי הלחיט כי במהלך חג שבועות, מקום העבודה לא יהיה פעיל. המעסיק יכול להוציא את כל העובדים לחופשה מרוכזת על חשבונם (על חשבון צבירת ימי חופשה שלהם).

אם ימי החופשה המרוכזת יחד עם ימי מנוחה שבועית עולים על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע על החופשה המרוכזת לפחות שבועיים מראש (14 ימים).

על המעסיק לוודא כי לעובדים יש מספיק ימי חופשה שנתית שנצברו להם ועומדים לרשותם לניצול. המעסיק לא יכול להוציא עובד לחופשה על חשבון ימי צבירה עתידיים ואם לעבוד אין מספיק לניצול, יהיה עליו לפעול כך:

 • לא להוציא את העובד לחופשה.
 • להוציא את העובד לחופשה בתשלום ללא ניכוי ימי חופשה עתידיים.
 • להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, רק אם העובד הסכים לכך.

דמי מחלה בחג שבועות

החוק לא מתייחס למקרה בו עובד נעדר מהעבודה במהלך החג עקב מחלה. במקרה כזה יש לשלם את אחד הבאים:

 • דמי מחלה – תשלום עבור יום המחלה לפי השיעור שנקבע בחוק לגבי אותו יום.
 • דמי חגים – תשלום עבור יום החג (100%) שכן הוא היה משולם גם כך אם העובד לא היה חולה.

באופן כללי, הנוהג הוא לשלם דמי חגים לעובד זה.

הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורין

תשלום עבור חג שבועות הוא תשלום חלף שכר ולכן זהו שכר שממנו מחשבים את ההפרשות לפנסיית חובה ולפיצויי פיטורין של העובד.

חג שבועות – תאריכי עבר

 • חג שבועות 2019 – חל בתאריך ו' בסיוון התשע"ט – יום ראשון 09.06.2019.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil