חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מיצוי זכויות וחובות לקראת סוף השנה – מימוש הטבות ועניינים נוספים

השנה האזרחית מסתיימת וייתכן שיש זכויות או חובות שניתן לנצל אותם כגון החזרי מס, מענקים, נקודות זיכוי ועוד, שיש לבצע לפני תום השנה. סוף השנה הכוונה היא שנה קלנדרית, כלומר עד לתאריך 31.12, לאחר תאריך זה, לא ניתן לממש את אותן הזכויות ולא ניתן להגיש בקשה לקבלת הזכויות באיחור, למעט מקרים מיוחדים.

זכותון זה מציג את כל המידע הרלוונטי למימוש הזכויות והחובות לקראת סוף השנה האזרחית.

כלל האוכלוסיה

חלק זה מיועד לכלל האוכלוסייה, גם למי שהם עובדים שכירים ועצמאים ביחד או לחוד, או אפילו אם לא עובדים או במצב אבטלה וכד' – הכל לפי העניין.

1. מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הוא תוספת הכנסה שמשולמת לבעלי השכר הנמוך על ידי רשות המסים ומטרתו היא לעודד תעסוקה תוך כדי עזרה לבעלי השכר הנמוך במדינת ישראל. הגשת תביעה של מענק עבודה בדרך כלל עד 30.11 בכל שנה עבור שנה קודמת.

עד מתי אפשר לנצל את הזכות?

 • בקשה דרך הדואר יש להגיש עד לתאריך היום האחרון של נובמבר.
 • בקשה בצורה מקוונת יש להגיש עד סוף השנה לאחר מכן.
 • למידע נוסף: מדריך מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).

מי שטרם הספיק להגיש תביעה למענק עבודה עבור שנה קודמת ומי שעמד בקריטריונים לקבלת המענק באותה שנה, יכול להגיש בקשה באיחור או לחילופין באמצעות הגשת בקשה באתר האינטרנט של רשות המסים. הגשת בקשה באמצעות אתר האינטרנט מתאפשרת אם במהלך השנתיים האחרונות הוגשו תביעות.

2. החזר מס הכנסה

מס הכנסה מחושב עבור כל אחד על בסיס שנתי, אך בפועל הוא מחויב בתלוש השכר בצורה חודשית. בגלל הפרשי החישובים הללו, ייתכן שהעובד שילם יותר מס הכנסה בגלל ירידה או עליית שכר באופן פתאומי בחודש מסויים, בגלל דמי אבטלה, דמי לידה או כל אירוע שקרה לכם בשנת המס הנוכחית.

בגלל זה, ייתכן שיש זכאות לקבל כסף חזרה מרשות המסים. בקשה להחזר מס הכנסה ניתן לקבל עד 6 שנים אחורה.

איך לנצל את הזכות? 

 • עד סוף השנה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור עד 6 שנים אחורה. לאחר מועד זה לא ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור השנה ה-6 אחורה.
 • למידע נוסף: מדריך בנושא החזר מס.

3. החזר דמי ביטוח לאומי

לעיתים מנוכה מהשכר של כל אחד מאיתנו, דמי ביטוח לאומי או דמי בריאות מעבר למה שקבוע בחוק, בתקנות או בצווים של המדינה. ייתכן וזה קרה עקב עבודה בכמה מקומות או קבלת הכנסות מכמה יישויות שונות.

במקרה כזה ניתן להגיש בקשה להחזר סכומים אלו מהביטוח הלאומי, בדומה להליך הגשה של מס הכנסה. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה.

איך לנצל את הזכות? 

 • עד סוף השנה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור עד 6 שנים אחורה. לאחר מועד זה לא להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח עבור השנה ה-6 אחורה.
 • למידע נוסף: מדריך בנושא החזר דמי ביטוח לאומי.

4. תיאום מס הכנסה או תיאום ניכויים ביטוח לאומי

עובד שעבד 2 מעסיקים או יותר בשנה קלנדרית, או שהיה גם שכיר וגם עצמאי, ייתכן כי שילם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי מעבר לשיעור מירבי.

אם כך, כדאי לבצע תיאום מס הכנסה ותיאום ניכויי ביטוח לאומי. המאפשר לשלם מס מופחת כבר בשנת המס הנוכחית ולא להמתין לקבלת מס הכנסה חזרה בהליך אחר. כמו גם בנושא ביטוח לאומי, ניתן לבצע תיאום כדי לשלם דמי ביטוח לאומי מופחתים.

מי שלא לעשות זאת עד לסוף השנה, יהיה עליו להגיש בקשה להחזר מס או החזר דמי ביטוח לאומי, בהתאמה, בשנה הבאה.

איך לנצל את הזכות? 

5. הפקדה עצמית לפנסיה

עובד שכיר ועובד עצמאי יכולים להפקיד באופן עצמאי לפנסיה, מעבר להפקדות הרגילות שמחייבים החוקים וצווי ההרחבה בנושא – ולהנות מהטבות מס מהם.

מכיוון שההפקדות נעשות מתוך השכר המבוטח שהינו השכר הקובע שאינו מחשיב שעות נוספות, דמי הבראה וכד' – אפשר להגדיל את ההפקדות המבוצעות על ידי ניצול רכיבי שכר אלו והפקדה עבורם או עד התקרה המותרת בהוראות החוק לענייני מסים.

הטבת המס ניתנת בצורה של ניכוי מס הכנסה (על ידי הקטנת ההכנסה החייבת במס) וכן זיכוי מס הכנסה (הקטנת גובה המס הסופי לתשלום).

איך לנצל את הזכות? 

6. קופת גמל להשקעה

מי שיש לו כסף פנוי בחשבון העובר ושב או בפיקדון בבנק, יכול להפקיד כספים דרך קופת גמל להשקעה. מדובר על תכנית חיסכון (כמו פיקדון בבנק) המאפשרת להפקיד עד כ-70 אלף שקל בשנה קלנדרית, ולהנות מהכספים בעתיד תוך כדי ניצול הטבות מס, כולל פטור ממס רווחי הון בעת קבלת הכסף כקצבה חודשית.

אך לא חייבים עד הפנסיה, ניתן למשוך אותם בכל עת, ללא קנס – רק בתשלום מס רווחי הון על הכסף.

איך לנצל את הזכות? 

 • יש להפקיד עד סוף השנה, לאחר מכן לא ניתן להפקיד עבור שנת המס הזו. סכום שיופקד לאחר מכן ייחשב עבור השנה החדשה.
 • למידע נוסף: מדריך בנושא קופת גמל להשקעה.

7. נקודות זיכוי מס הכנסה

עובד שחל אצלו שינוי מסויים במעמד, כמו שהוא סיים תואר ראשון או שני, תעודת מקצוע, נולד לו ילד, הוא התגרש או נישא שנית, או עוד הרבה מקרים נוספים – זכאי לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה.

כל נקודת זיכוי שווה לסכום בחודש או בשנה (למידע נוסף עם קישור בהמשך) – מדובר על הרבה מאוד כסף בסופו של דבר. כדי לקבל את הטבות המס, יש לפנות אל המעסיק לצורך עדכון טופס 101 כך שהזיכוי יינתן רטרואקטיבית, אחרת יהיה ניתן לבצע החזר מס.

עוד חשוב לציין, כי יולדת שילדה ילד, רשאית לדחות קבלת נקודת זיכוי לשנה הבאה – כיוון בשנה הבאה ככל הנראה השכר יהיה גבוה יותר והנקודת זיכוי אכן תהיה משתלמת לניצול.

איך לנצל את הזכות? 

8. ילדים נטולי יכולת

הורה לילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית-התפתחותית זכאי לשתי נקודות זיכוי בעבורו. מדובר על הטבת מס של סכום אלפי ₪ בשנה. לצורך קבלת הזיכוי יש לעדכן את טופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

הורים לילדים נטולי יכולת המקבלים גמלת נכות לילד מביטוח לאומי לא נדרשים לצרף תעודה רפואית (טופס 127) ואף יכולים לקבל את הנקודות הזיכוי הללו ישירות דרך המעסיק.

איךלנצל את הזכות?

9. החזר מס בגין תרומה

מי שתרם השנה סכום שהוא יותר מהסכום המזערי למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה זכאי לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה.

ניתן לקבל ההחזר גם דרך תלוש השכר, והוא בגובה של 35% מהתרומה. במידה ולא הוגש בזמן, אפשר לגשת לרשות המסים ולבקש קבלת החזר מס.

לדוגמה: תרומה של 1000 ₪ למוסד ציבורי השנה, מקנה החזר ממס בשווי 350 ₪.

איך לנצל את הזכות?

 • דרך המעסיק – עד תום השנה.
 • דרך רשות המסים – כמו בהליך החזר מס ככתוב מקודם.
 • למידע נוסף: מדריך בנושא החזר מס על תרומות.

10. הטבות מס ליישובים

תושבות ביישובים מסויימים במדינת ישראל מזכים את העובד בהטבות מס מסוג של זיכוי ממס. כל יישוב מוטב המוגדר כך על פי הפקודה מזכה את התושב העובד בשיעור זיכוי עד גובה מסויים. למעשה, שיעור ההנחה הניתן על השכר של העובד יקטין משמעותית את נטל המס על אותו עובד עד למקרה בו המס לתשלום יאופס (0 שקלים חדשים).

על מנת להיות זכאי לכך, העובד צריך להשלים מגורים של 12 חודשים לפחות, לאחר מכן יש לפנות אל המעסיק עבור על מנת לקבל החזר עבור אותה שנה. עבור שנת מס קודמת יש לבצע החזר מס הכנסה.

איך לנצל את הזכות? 

 • דרך המעסיק – יש לבצע עד 31.12.
 • דרך רשות המסים – בדומה להליך החזר מס.
 • למידע נוסף: מדריך הטבות מס ליישובים.

עובדים שכירים

בנוסף לכתוב לעיל בחלק "כללי", הנה הטבות ספציפית לעובד שכיר.

1. הטבות מס בגין פנסיה חובה לעובד שכיר

עובד שהחל עבודתו אצל המעסיק, זכאי להפרשה לפנסיה חובה החל מהיום הראשון בעבודה אם היה לו חיסכון פנסיוני לפני כן ובתנאי שהוא היה פעיל לפני תחילת עבודה או לאחר 6 חודשים לא היה לו חיסכון לפנסיה או אם היה חיסכון אך היה לא פעיל.

חיסכון פעיל הוא כזה שהזכויות הפנסיוניות של העובד נותרו ולא נפגעו ושהופקדו לשם כספים או נרכש ביטוח פנסיוני (למידע נוסף על שמירה על זכויות פנסיוניות).

העובד יכול להנות מהטבות מס עבור הפרשות פנסיונות כבר בשנה הנוכחית אם המעסיק העביר את הכספים לחשבון הפנסיה של העובד עד תום השנה. אחרת, העובד לא יוכל להנות מכך.

איך לנצל את הזכות?

2. ניצול ימי חופשה

לפי חוק, עובד אינו רשאי לצבור ימי חופשה שנתית. אי ניצול של 7 ימי חופשה בשנה לפחות, עשוייה לגרום לאיבוד כל ימי החופשה שלא ניצל אותם במהלך השנה.

לכן, עובד שהיה בחופשה פחות מ-7 ימים, כדאי שיפנה אל המעסיק ויבקש לצאת לחופשה כדי להשלים לפחות 7 ימים עד סוף השנה.

איך לנצל את הזכות?

עובדים עצמאים

בנוסף להטבות לעיל בחלק "כללי", הנה הטבות נוספות לעובד עצמאי.

1. עוסק פטור / מורשה

עוסק פטור הוא עסק עצמאי המוגדר כמי שהכנסותיו בשנה קלנדרית לא עולה על מחזור העסקאות הקבוע בחוק. מי שעבר את הסכום הזה, יידרש לשנות את המעמד לעוסק מורשה ואז לשלם מע"מ עבור ההכנסות, אולם במקרה זה אפשר לקבל מע"מ עבור ההוצאות.

על מנת להימנע משינוי המעמד הזה, אפשר לדחות את מועד קבלת התקבולים מהלקוחות לאחר תום השנה ולהישאר בגדר עוסק פטור.

איך לנצל את הזכות? 

2. ביטוח פנסיוני לעצמאים

עובד עצמאי מחוייב להפריש לצורך חיסכון פנסיוני למעט עובדים שמלאו להם 55 שנים בתחילת 2017. שיעור ההפקדות נע בין 4.45% ועד 12.55% תלוי בגובה ההכנסה ובצורה פרוגרסיבית.

מנגד זאת, כספים אלו שהופקדו מזכים את העצמאים, בהטבת מס של 16.5% מההכנסה ועד גובה התקרה בחוק. דרך אגב, אי הפקדת כספים לביטוח פנסיוני, עשויה לגרור קבלת קנס מהמדינה.

איך לנצל את הזכות?

3. קרן השתלמות לעצמאים

עובד עצמאי יכול לפתוח תוכנית חיסכון שהינה קרן השתלמות ולהנות מהטבות מס הן בעת ההפקדה והן בעת המשיכה.

במועד ההפקדה, הכספים נחשבים הוצאה מוכרת במס הם ההפקדות הן עד 4.5% ועד תקרה מירבית ₪ בשנה. ניתן להפקיד גם סכום מעבר לכך – אך הסכום מעל לא מקנה זיכוים והטבות במס.

במועד המשיכה, אם לאחר 6 שנים – ניתן לקבל פטור מלא ממס רווחי הון (על הרווחים של הקופה).

איך לנצל את הזכות?

סיכום

עד כן בנושא מיצוי זכויות לקראת סוף השנה. חשוב לזכור שבחלק מהמקרים ניתן לקבל בקשה להחזר או בקשה באיחור, אך לא בכל דבר ועניין. לכן חשוב להקפיד לפעול לפי לוח הזמנים ולהשתדל למצות את מלוא הזכויות עד לתום השנה הקלנדרית.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil