חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

סיוע בשכר דירה – מי זכאי ואיך להגיש בקשה? [מדריך]

משרד הבינוי והשיכון בישראל מקנה סיוע בשכר דירה (סיוע כספי) לזכאים שעומדים בקריטריונים מסויימים ושוכרים דירה בשוק הפרטי. הסיוע ניתן לאחר הוצאת תעודת זכאות ועמידה בקריטריונים.

מדריך זה יציג את הזכאות לקבלת סיוע בשכר דירה מהמדינה, מי זכאי, איך להגיש בקשה ועוד נתונים עיקריים.

סיוע בשכר דירה – מה זה?

המדינה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, מעניקה סיוע כספי (מענק) למי שמוגדר חסר דירה בישראל וזה שעומד בקריטריונים נוספים כגון מצב כלכלי, מקורות הכנסה, גודל המשפחה ועוד. 

באמצעות הסיוע, זכאים יכולים לקבל לשכור דירה בשוק החופשי (פרטי) והמדינה משתתפת באופן מסויים בהוצאות שכר הדירה. הסיוע הניתן, נע בין מאות שקלים לאלפי שקלים בחודש כל עוד הזכאי בעל תעודת זכאות ועומד בתנאים שיפורטו בהמשך.

חשוב לציין כי הזכאות ניתנת אוכלוסיות מוחלשות, בעקבות מצב בריאותי, משפחתי או כלכלי. לכן, אוכלוסיות שאין להם בעיות מהותיות מסוגים אלו, לא יקבלו זכאות.

מי זכאי לקבל סיוע בשכר דירה?

אדם שעומד ב-3 התנאים הבאים יחד, זכאי לקבל סיוע בשכר דירה:

 1. חסר דירה – מי שלא היה לו זכות כלשהי בדירה ב-10 השנים שלפני הגשת בקשה.
 2. כושר השתכרות – משפחה תוגדר כך אם לפחות אחד מבני המשפחה עובד במשרה מלאה או 165 שעות ומעלה או שאחד מהם מקבל קצבת אבטלה.
 3. אוכלוסיה זכאית – מי שעומד באחת האוכלוסיות הזכאיות לקבלת הסיוע המשפטי ולרבות מבחן הכנסה. 

קבוצת אוכלוסיה זכאית לסיוע בשכר דירה (נקודה 3 לעיל):

 • קשישים המקבלים קצבת אזרח וותיק (זקנה לשעבר) עם השלמת הכנסה.
 • מקבלי קצבת אזרח ותיק לנכה – נכים המתקיימים מקצבת קיום שהפכו בגיל הפרישה לקשישים ומקבלים קצבה.
 • מקבלי קצבת שארים עם השלמת הכנסה.
 • מקבלי קצבת הבטחת הכנסה – זוגות עם/בלי ילדים, ידועים בציבור, משפחות חד הוריות או יחידים מעל גיל 55 ועד גיל הפרישה.
 • מקבלי קצבת נכות כללית – נכים (כולל יחידים מגיל 18 ומעלה) שמתקיימים מקצבת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה.
 • מקבלי קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
 • נכסים נפגעי נאצים עם 49% נכות.
 • עולים חדשים. 
 • אנשי קבע המתגוררים בנגב.
 • דרי רחוב. 
 • נשים מוכות.
 • גברים מכים מורחקי בית.
 • אסירים משוחררים.
 • חיילים בודדים.
 • זכאי דיור ציבורי הממתינים לדירה.

מי לא זכאי לסיוע בשכר דירה?

האוכלוסיה הבאה אינה זכאית לסיוע בשכר דירה באמצעות משרד הבינוי והשיכון (גם אם הם עונים על קריטריון חסר דירה וכושר השתכרות):

 • מקבלי סיוע בשכר דירה ממשרד הביטחון.
 • מתגוררים בשכירות מסובסדת של הדיור הציבורי.
 • קשישים שאוכלסו על ידי משרד הבינוי והשיכון או משרד הרווחה או משרד הבריאות, בדיור ממשלתי מוגן לגיל הזהב או בבית אבות.
 • עולים בשנת הקליטה הישירה שמקבלים סל קליטה.
 • שוכרי דירה מגורמים שמקבלים תמיכה שוטפת ממשלתית / ציבורית בדיור, למעט מקצבי דיור.
 • שוכרי דירה מקרובי משפחה (בן / בת הזוג או ידוע בציבור (כעת ולשעבר), הורים והורי הורים ובני זוגם, ילדים ובני זוגם, נכדים ובני זוגם, אחים בני זוגם וילדיהם, אחים של הוריהם וילדיהם).

ישובים בהם ניתן סיוע בשכר דירה

משרד הבינוי והשיכון מנהל רשימה של ישובים שבהם ניתן לממש את הזכאות לסיוע בשכר דירה. קיימים ישובים קטנים ויישובים גדולים, כאשר ישובים קטנים מקנים סיוע נמוך יותר.

 • יישובים קטנים – יישובים שמתחת ל-1000 תושבים או ישובים שאינם ערים עם מעל 1000 תושבים ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון, היו פחות מ-5% ששכרו דירה באופן פרטי או שמספר השוכרים נמוך מ-30 משקי בית
 • יישובים גדולים – ערים או יישובים שאינם ערים עם מעל ל-1000 תושבים ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון, היו מעל 5% ממשקי הבית ששכרו דירה מבעל בית פרטי ובתנאי שהם מנו 30 משקי בית לפחות.

להלן רשימת היישובים.

הגשת בקשה לסיוע בשכר דירה

מי שעונה על הקריטריונים לעיל ומעוניין לקבל סיוע בשכר דירה, צריך להגיש בקשה לקבלת הסיוע שלאחריה תינתן תעודת זכאות מי שעומד בקריטריונים. יש להגיש בקשה באחת חברות ההרשמה לסיוע בדיור הבאות:

בעת הגשת הבקשה יש לגשת עם:

 • תעודת זהות מקורית עם ספח וכן צילום.
 • צילום תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגישי הבקשה.

בנוסף, יש להמציא מסמכים ולמסור אותם בעת הגשת הבקשה, לפי העניין:

 • נשואים – תעודת נישואין או אישור הרשמה לנישואין.
 • ידועים בציבור – טופס הצהרה בדבר היותם החתום בפני עו"ד. אם קיבלו תעודה מארגוהים ישראל חופשית או משפחה חדשה, אפשר לחתום בפני מנהל הסניף.
 • גרושים – תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין. 
 • מצואים בהליכי גירושין – אישור מהרבנות הראשית בדבר פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. בהליך גישור, שנה תחל במועד הגשת הבקשה.
 • אישה בהריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי (שבוע 20).
 • עולים – תעודת עולה.
 • אלמנים – תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
 • הורה עצמאי – הצהרה בדבר מגורים ללא ידוע בציבור.
 • מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי – כלל האישורים מהמוסד לפני העניין.
 • שכירים – תלושי שכר של 6 חודשים אחרונים.
 • עצמאים (עוסק מורשה או עוסק פטור) – אישור רואה חשבון עבור הכנסות 6 חודשים אחרונים וכן עו"ש 4 חודשים אחרונים.
 • נכי המלחמה בנאצים – אישור ממשרד האוצר.
 • חיילים בודדים – אישור מצה"ל.

כדאי להמציא גם העתקים נאמן למקור לצורך השארתם להגשת הבקשה.

הגשת הבקשה עולה 30 ₪.

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה

לאחר הגשת הבקשה עם המסמכים, יבוצע שלב של בדיקה ואימות הנתונים. אם הבקשה תאושר, תונפק למבקשי הבקשה, תעודת זכאות לקבלת סיוע בשכר דירה. 

תעודת הזכאות היא מסמך המאשר את הזכאות, רמת הסיוע ומגבלות שונות. התעודה בתוקף עד שנה אחת (12 חודשים) מיום הגשת הבקשה ויש לחדש אותה לקראת פקיעת תוקפה. כדאי להציג מסמכים מעודכנים לקראת פקית התעודה על מנת לחדש אותה מבלי לאבד את הזכאות.

במהלך התקופה, עליכם להודיע לחברת ההרשמה אם חלו שינויים כלשהם שעשויים להשפיע על אישור הזכאות או גובה סיוע הניתן.

בנוסף, לאחר הוצאת תעודת זכאות, יש להציג בפני חברת ההרשמה לסיוע בדיור, הסכם שכירות בתוקף וזאת שתוכלו לקבל את הסיוע.

קבלת סיוע בשכר דירה

סכומי סיוע חודשי בשכר דירה משתנה בהתאם לסוג האוכלוסיה כפי שנכתב לעיל. גובה הסיוע נע בין כמה מאות שקלים בחודש לבין כמה אלפי שקלים בחודש. עם זאת, סכום הסיוע אינו יכול להיות מעל 95% מגובה שכר הדירה ומי שעומד בכמה קריטריונים, יקבל סיוע בסכום הגבוה מבינהם.

למידע נוסף בעניין גובה הסיוע באתר משרד הבינוי.

הסיוע מועבר סמוך לתאריך ה-5 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי. אולם, ניתן לציין את חשבון הבנק של משכיר הדירה. את סכום הכסף ניתן לקבל עד 3 חודשים באופן רטרואקטיבי וזאת בתנאי שהסכם השכירות בתוקף ומבקש הבקשה עמד בקריטריונים בחודשים אלו.

יש לציין כי מגורים בישוב הנחשב ישוב גדול לפי הגדרה בכתבה זו לעיל, מקנה סיוע בגובה של 100% ואולם יישוב קטן מזכה בסכום סיוע של 70% בלבד.

הגשת ערעור על ההחלטה לזכאות

ניתן להגיש בקשה על דחיית הזכאות לבקשה בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון, הבאות:

 • ועדת חריגים עליונה – דנה בבקשות לסיוע חורג מהכללים.
 • ועדה ציבורית לערעורים – דנה בערעורים על החלטות ועדת חריגים עליונה. ערעור שנדחה על ידי ועדה זו, יוגש מחדש רק לאחר 12 חודשים.

הערעור מוגש באמצעות חברות ההרשמה בצירוף מסמכים תומכים בבקשה. ולרבות: מכתב בקשה מפורט ומנומק, אישורי הכנסה וחשבונות בנק, אישורי רווחה ומסמכים רפואיים.

יצירת קשר עם משרד הבינוי והשיכון

מעוניינים לשאול שאלה בעניין הזכאות לקבלת סיעוד בשכר דירה? ניתן לפנות אל המוקד של משרד הבינוי והשיכון בטלפון מספר: 5442*. המוקד פעיל בימים א' – ה' בין השעות 08:30 ועד 16:00.

ניתן לפנות גם באמצעות הטופס המקוון בקישור זה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil