מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של אתר פרוטוקול היא אוסף של תנאים והוראות לעניין אופן איסוף, אחסון, שיתוף, ניהול ואבטחת מידע פרטי, אישי וכללי של גולשי האתר.

מובהר כי מדיניות פרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש של פרוטקול ככתוב בעמוד זה. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר יחיד, אולם היא מיועדת גם עבור נקבה, וגם עבור רבים. השימוש נעשה לצרכי נוחות בלבד.

הגדרות

 • "האתר" – אתר פרוטוקול שניתן לגשת אליו דרך שם התחום protocol.co.il.
 • "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 • "מבקש" – משתמש המבקש לקבל זכות עיון במידע אודותיו כאמור במדיניות זו.
 • "מידע" – נתונים אודות המשתמש או מידע לפי הגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 • "משתמש" או "המשתמש" – כל אדם שנכנס לאתר האינטרנט של פרוטוקול.
 • "פרוטוקול" – הגוף המפעיל את האתר, לרבות מי מטעמו.
 • "תקנות אבטחת מידע" – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

איסוף מידע

פרוטוקול אוסף סוגי מידע שונים, חלקם נמסרים על ידי המשתמש וחלקם נמסרים על ידי צדדים שלישיים.

המשתמש אינו חייב למסור את המידע או הפרטים לגביו לפי חוק. אך, ללא מסירת פרטים נחוצים, ייתכן כי פרוטוקול לא יוכל לספק את נושא הפניה של המשתמש. מבין הסיבות לכך, הם אותם מטרות שימוש במידע.

המשתמש עשוי למסור מידע אל פרוטוקול באמצעות ערוצי התקשורת הבאים והמידע האמור לצידו:

 • טופס פניות הציבור (לשעבר: יצירת קשר) – משתמש המחליט לפנות אל פרוטוקול נדרש להעביר את שמו המלא, מספר הטלפון שלו, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים שהוא עשוי להוסיף בעצמו (לרבות מספר תעודת זהות או כתובת מגורים).
 • טופס הרשמה לקבלת ידיעון (תפוצה) – משתמש המחליט להירשם לרשימה לצורך קבלת עדכונים נדרש להעביר כתובת דואר אלקטרוני לקבלת עדכונים וידיעונים.
 • טופס משוב – משתמש המעוניינן להשיב במשוב, עשוי להעביר פרטים כלליים או אישיים בהתאם למשוב שלו.
 • טופס פנייה לקבלת שירות חיצוני – משתמש המחליט לקבל שירות חיצוני שלא דרך פרוטוקול, עשוי להעביר את שמו, מספר טלפון לגביו, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטים נוספים כמו בריאותיים, משפטיים, פיננסיים, עסקיים או אחרים, וזאת כדי להעביר לשירות החיצוני.
 • טופס תגובה לכתבה – משתמש המעוניין להגיב לכתבה, נדרש להזין את שמו ואת כתובת האימייל שלו.
 • כתובת דואר אלקטרוני – משתמש הפונה דרך אימייל, עשוי להעביר מידע אודותיו, כתובת אימייל, פרטים פיננסיים או משפטיים, אמצעי תשלום ופרטים נוספים אם פנה באופן ישיר באמצעות האימייל.
 • פניה דרך עמוד ברשת חברתית – משתמש הפונה אל פרוטוקול באמצעים שלא דרך האתר, עשוי לספק פרטים אישיים לגביו, בהתאם לסוג המידע שהועבר על ידו ובהתאם למידע הגילוי לציבור דרך אותה רשת חברתית.

חלק מן הפרטים הם חובה וחלקם רשות, מידע חובה הוא נדרש על מנת לאפשר למשתמש לקבל את השירות או חלק ממנו.

בנוסף לאמור לעיל, פרוטוקול עשוי לקבל מידע אישי של משתמש או מי שאינו משתמש, על ידי גופים, ספקים, שותפים או גורמים אחרים אם המשתמש מבקש לקבל שירות, בין אם בתשלום ובין אם לא דרך פרוטוקול.

פרוטוקול עשוי לקבל מידע שאינו מזהה באופן אישי את המשתמש בעת הכניסה לאתר האינטרנט על ידי כלים של אחסון האתר וכלים של גורמים נוספים. מידע זה ניתן לרוב באצעות עוגיות (Cookies) כאמור בהמשך מדיניות הפרטיות הזו.

המידע מקובץ, אינו מזהה אישית וכולל את הפרטים הבאים: הדפדפן של המשתמש, מערכת הפעלה, מכשיר, כתובת IP, רשת האינטרנט, אזור זמן, מיקום גאוגרפי, טווח גילאים, מגדר, אמצעי הגעה לאתר (גורם מפנה), זמן שהייה באתר, עמודים נצפים ומספר עמודים נצפים ועוד.

כמו כן, פרוטוקול אוסף מידע לא אישי לגבי פעילות המשתמש באתר כמו הפעלה השהייה ועצירה של סרטונים שנצפו על ידי המשתמש באתר, שאילתות חיפוש באתר, מעורבות עם האתר והתוכן, לחיצות על מודעות ועל קישורים חיצוניים ועוד.

אחסון (מאגר מידע)

פרוטוקול אינו חייב בניהול מאגר מידע כמפורט בחוק הגנת הפרטיות בשלב זה. מידע על משתמש ולרבות מידע אישי נשמר בשירותי אחסון ואירוח אתרים בו פרוטוקול מאוחסן בחברת Cloudways Ltd וגם באמצעות שירותי חברת Google LLC.

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה קודמת, פרוטוקול שומר ומאחסן את המידע תוך כדי הקפדה על הוראות הדין ותוך הגנה על פרטיות המידע של המשתמש.

המידע אודות המשתמש נשמר כל עוד המידע עשוי להיות נועד לאחת או יותר מהמטרות של שימוש במידע. אולם, המידע ופרטים אודות המשתמש עשויים להימחק אם אין עוד צורך בכך בהתאם למטרות האמורות.

שימוש במידע

פרוטוקול עשוי לעשות שימוש במידע הנאסף במישרין או בעקיפין על ידי צד שלישי לפי המטרות הבאות:

 • שיפור התוכן באתר – כדי לוודא האם התוכן הנכתב באתר הוא תוכן מועיל, שימושי, עדכני ומהימן.
 • אספקת שירותים – כדי לאפשר לענות או להגיב למידע או כדי לספק שירות אחר או הסבר בעת יצירת קשר, קבלת עדכונים והודעות או כדי להעביר לגורם אחר לפי בקשת המשתמש.
 • התאמה אישית של התוכן – כדי לאפשר תוכן מותאם באופן אישי לכל משתמש האתר, לרבות תוכן של מודעות המוצג באתרים חיצוניים שאינם פרוטוקול ובפרט מנועי החיפוש, הרשתות החברתיות ואחרים.
 • מדידת ביצועים – כדי למדוד את הביצועים, לבדוק עד כמה התוכן מתאים לבקשת המשתמש, חווית גלישה ופרטים נוספים.
 • יצירת קשר עתידי – ככל שהמשתמש ביקש ליצור קשר עתידי לצורך או לצורך פניה של מבקש עיון במידע לגבי.
 • אבטחה – כדי להגן על פרוטוקול ועל המשתמשים, לרבות מפני ניצול לרעה, בעיות אבטחה, הגנת המידע, פעולתה תקינה ומקרים נוספים.
 • פרוטוקול רשאי לעדכן את הרשימה הזו מעת לעת ולהוסיף מטרות נוספות או לשנות את סוגי המטרות הללו.

שיתוף המידע

פרוטוקול לא יעביר ולא ישתף את הפרטים והמידע של המשתמש אל אנשים, תאגידים או גופים מחוץ לפרוטוקול או גופים קשורים אל פרוטוקול (גוף קשור, לעניין זה – גוף בבעלות או בעלים, או שיש בעלות משותפת, עם פרוטוקול). אולם, שיתוף המידע יתבצע במקרים הבאים:

 • המשך רכישה של מוצר או שירות – אם המשתמש נתן את הסכמתו או אם החליט להעביר את המידע שלו דרך לצורך קבלת מידע נוסף או רכישה של מוצרים או שירותים כלשהם, הן על ידי שותפים או גורמים נוספים. המידע יועבר לצורך השלמת העסקה.
 • הליך משפטי – אם פרוטוקול יהיה מחוייב להעביר את המידע ופרטי המשתמש לצד שלישי או לבית המשפט או בית הדין, וזאת על פי כל דין ובלבד שיינתן צו שיפוטי או הוראה המחייבת את פרוטוקול בכך לפי דין. פרוטוקול עשוי להעביר את הפרטים גם במקרה של מחלוקת בין המשתמש לבין פרוטוקול לרבות בשל הפרות תנאי השימוש של האתר או למקרים אחרים בשל אילוץ לפעול להגנה על פרוטוקול או על המשתמשים באתר.
 • גוף קשור – פרוטוקול עשוי להעביר את הפרטים לגוף קשור של פרוטוקול, לרבות עסק, תאגיד, ארגון או גוף או התאגדות אחרת לפי החוק.
 • עיבוד נתונים והתאמת התוכן – פרוטוקול עשוי להעביר את המידע לגופים, אנשים או חברות לצורך עיבוד המידע או לצורך התאמת התוכן ובכלל זה מודעות וכל זאת, על פי תנאי מדיניות זו.

עיון במידע ותיקונו

כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו או על ידי אפוטרופסו, במידע שמוחזק עליו במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות. פרוטוקול מאפשר לכל מבקש לעיין במידע על פי בקשתו בשפה העברית בלבד.

ככל שיש מידע אחר המוחזק או מנוהל אצל אחר (להלן: "מחזיק אחר"), פרוטוקול יאפשר למבקש לפנות אל מחזיק אחר כדי לאפשר את העיון במידע האמור.

מבקש שעיין במידע שעליו ולגביו ומצא כי המידע אינו נכון או אינו שלם או אינו ברור או או אינו מעודכן, רשאי לפנות אל פרוטוקול או בעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. האמור חל גם לגבי מבקש שהוא תושב חוץ והפניה מטעמו תיעשה למחזיק מאגר המידע.

משתמש המעוניין לעיין במידע או לעדכן את הפרטים המצויים עליו ולגביו במאגר המידע, נדרש לפנות את פרוטוקול באמצעות הטופס בעמוד פניות הציבור.

לשם ביצוע הבקשה, פרוטוקול רשאי לדרוש קבלת מידע מהמבקש בדבר אימות הפרטים הנמצאים במאגר ולרבות כל אסמכתא אחרת לפי העניין.

אבטחת מידע

פרוטוקול עושה שימוש בתקני אבטחה אשר מסייעים להגן על המידע שהמשתמש מספק בשלב איסוף המידע ובשלב אחסון ושמירת המידע במאר המידע. כל זאת, כדי למנוע חדירה או פריצה למידע זה מתוך דאגה לפרטיות המשתמש.

יצויין כי אין בטחון מוחלט ברשת האינטרנט ואין באפשרות פרוטוקול להבטיח כי האתר או המידע של המשתמש יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת אליהם.

במידה ותחול בעיית אבטחת מידע מצד העובדים, השותפים או הספקים, פרוטוקול מבטיח לטפל בחומרה רבה תוך כדי בחינת נקיטת פעולות כנגדם.

מדיניות עוגיות Cookies ו-Web beacons

קבצי עוגיות (Cookies) הן פיסות מידע שנשלחות דרך האתר כאשר המשתמש גולש בו (ולרבות אתרי אינטרנט אחרים) אל הדפדפן של המשתמש.

קבצים אלו מאפשרים לאסוף מידע סטטיסטי, שמירת מידע על הביקור של המשתמש באתר וכן מקלים על השימוש באתר. בנוסף, הם מאפשרים לשמור את העדפות המשתמש באתרי האינטרנט השונים וכן שמירה על פרטי חשבון וכניסה לאתרים עם שם-משתמש וסיסמא.

ניתן למחוק עוגיות או לחסום אותם בכל עת. אולם דבר זה יפגע ביכולת המשתמש לשמור על העדפות וייתכן כי חווית הגלישה תושפע לרעה ואף לא תהיה גישה לאזורים מסויימים באתר או באתרים אחרים.

עוגיות של פרוטוקול

פרוטוקול עושה שימוש בעוגיות במקרים אלו:

 • שמירה של פרטי התחברות לאתר (לגבי משתמשים רשומים).
 • שמירה של פרטי משתמשים שהגיבו תגובה לכתבה.
 • הגנה על אבטחת האתר, מניעת גישה לא מורשית ועוד.

עוגיות של צד שלישי

חלק מן השירותים או התוכן באתר מוצגים באמצעות שירותים של צדדים שלישיים והם עשויים לשתול עוגיות שונות בהתאם לשירות הניתן על ידם. להלן גופים צד שלישי שנותנים שירות לפרוטוקול, השירות והשימוש הניתן על ידם ואפשרות הסרה (חסימת עוגיות חוסמת לא רק באתר פרוטוקול אלא גם באתרים אחרים):

 • Google Analytics – כלי המאפשר איסוף מידע סטטיסטי על משתמשי האתר, היקפי שימוש באתר, מגמות, מדידה ומעקב אחת מעורבויות ועוד כאמור בסוף חלק "איסוף מידע" במדיניות זו. מדיניות הפרטיות של הכלי בקישור זה. הסרת מעקב על ידי התקנת תוסף לדפדפן בקישור זה.
 • Google Tag Manager – כלי המאפשר מעקב אחר ביצועים, הטמעות, מעורבויות ועוד. מדיניות הפרטיות של הכלי בקישור זה. הסרת מעקב על ידי אותו תוסף עבור גוגל אנליטיקס.
 • Google Optimize – כלי המאפשר לבצע ניסויים לשיפור ביצועים. מדיניות הפרטיות והסבר מעקב כמו גוגל אנליטיקס.
 • Facebook Pixel – כלי המאפשר איסוף מידע סטטיסטי, יצירת קהלים וקידום פוסטים בפייסבוק. מדיניות הפרטיות של הכלי בקישור זה. הסרת מעקב דרך הגדרות חשבון פייסבוק בקישור זה.
 • Google AdSense – כלי המאפשר הצגת מודעות באתר. מדיניות הפרטיות בקישור זה. הסרת מעקב דרך הגדרות חשבון גוגל בקישור זה.
 • OneSignal – כלי המאפשר שליחת הודעות דרך הדפדפן למשתמשים. מדיניות הפרטיות בקישור זה. הסרת מעקב יש לשלוח דרך המייל בקישור זה.
 • Microsoft Clarity – כלי המאפשר לעקוב אחר פעולות המשתמש באתר כמו תנועות עכבר, לחיצות, גלילה ועוד. מדיניות הפרטיות בקישור זה. הסרת מעקב ופרטים נוספים בקישור זה.

ניתן לבצע חסימה כוללת בדרכים הבאות:

 • Privacy Badger – תוסף של ארגון להגנת פרטיות מקוונת (EFF) כאן.
 • Ghostery – תוסף כללי להסרת מעקב כאן.

הערה: לא ניתן להשתמש בתוספים לגוגל כרום דרך טלפונים חכמים.

שינויים

פרוטוקול רשאי לשנות מדיניות זו מעת לעת וללא הסכמת המשתמש. פרוטוקול רשאי, אך אינו חייב, בהצגת הודעה מתאימה בנוגע לשינוי מהותי במדיניות הפרטיות הזו.

מובהר בזאת כי פרוטוקול אינו מחוייב לשמור גרסאות קודמות של מדיניות פרטיות זו. ככל שנעשה שינוי, הרי שהוא יהיה תקף מיידית ואף לגבי מידע שנאסף בדיעבד.

המדיניות עודכנה לאחרונה בתאריך 16 דצמבר 2020.

תחולה

מדיניות פרטיות זו חלה בהתאם להוראות דין מדינת ישראל בלבד.