חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס תשומות – מס ערך מוסף על תשומות ורכישות של עוסק

עוסק ששילם סכומים לצורך רכישת מוצרים או שירותים עבור עסקו, זכאי לחשב מס תשומות במסגרת תשלום מס ערך מוסף. הסכום מקטין את גובה המס שהעוסק חייב לשלם.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מס תשומות?

מס תשומות (או בשם המלא: מס ערך מוסף על תשומות) הוא מס ערך מוסף שהוטל על עוסק בעת רכישת נכסים ומוצרים על ידו, יבוא מוצרים בידו או קבלת שירותים, וכל זאת אם הדבר חל לצרכי עסקו או לשימוש עסקו.

במילים אחרות: כאשר עוסק מוכר מוצרים או נכסים, או נותן שירותים, הוא מחייב את הלקוח בסכום מס ערך מוסף (מע"מ), שמועבר אל רשות המיסים. אבל, כאשר הוא קונה מוצרים או שירותים, אז גם העוסק (הספק) מחייב אותו בתור לקוח את סכום המע"מ.

סכום המע"מ הזה שהוא חוייב על ידי הספק נקרא מס תשומות. אגב סכום המע"מ שהוא חייב לקוח נקרא מס עסקאות.

ניכוי מס תשומות

עוסק מורשה (עובד עצמאי או תאגיד) רשאי לנכות ממס העסקאות, את סכום מס התשומות ששילם, ובכך להקטין את גובה המס שהוא חייב לשלם. מדובר על זיכוי מותר לפי דין.

אולם, עוסק פטור, אינו רשאי לגבות מע"מ מלקוחות ולפיכך, אינו רשאי להזדכות במס תשומות.

העוסק יכול לנכות על פי חשבונית, הצהרת יבוא או מסמך אחר שאושר על ידי מנהל רשות המסים. זאת בתנאי שהמסמך נושא את שם העוסק ושהניכוי נעשה בתוך 6 חודשים ממועד הוצאת המסמך.

הסבר על ניכוי מס זה ייכתב בכתבה נפרדת, בשל הצורך המיוחד וסוגים שונים המותרים בניכוי.

מידע נוסף

  • מס תשומות חל רק על הוצאות מוכרות למס ערך מוסף. הוצאות שהעוסק רשאי לייחס אותם בתור הוצאות לצורך או לשימוש עסקו בלבד.
  • ניתן לקבל מס תשומות על יבוא או רכישה, של רכב או אופנוע (למידע באתר רשות המסים).
  • ניתן לחשב את גובה המס על עסקאות ותשומות באמצעות מחשבון מס ערך מוסף.

חקיקה ופסיקה

  • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
  • תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976
  • תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil