חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי ליווי לניידות לעיוור ולאדם עם לקות ראייה – זכאות, סכומים ותנאים

אדם שהוא עיוור או עם לקות ראייה, עשוי להיות זכאי בהתאם לעמידה בתנאים מסויימים, לקבלת גמלת דמי ליווי לניידות במקביל לתשלומים מסויימים דרך המוסד לביטוח לאומי. הגמלה משתנה לפי סוג הזכאות והכל כמפורט בכתבה זו.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם דמי ליווי?

דמי ליווי או דמי ליווי לניידות, הוא תשלום כספי הניתן לאנשים שהם עיוורים או לקויי ראייה, בנוסף לזכויות ולתשלומים אחרים שמגיעים להם לפי כל דין בישראל. התשלום ניתן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דמי הליווי מיועדים לאדם העיוור או עם לקות הראייה, ומסייעים לו בצרכים המוגברים בניידות וכמובן מאפשרים לו להגביר פעילויות נוספות אשר דורשות ממנו ניידות. התשלום כאמור, ניתן במהלך גיל העבודה של אותו אדם.

במילים אחרות, דמי הליווי מאפשרים לאדם זה להשתלב טוב יותר בחברה, בין אם בעניינים הקשורים לעבודה ובין אם בעניינים אחרים בעניין הרווחה שלו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

דמי ליווי ניתנים למי שעונה על כל תנאי הזכאות הבאים:

 1. הוא בעל תעודת עיוור או תעודת לקוי ראייה לצמיתות.
 2. גילו 18 שנים ומעלה.
 3. הוא מתגורר בקהילה, לרבות אדם ששוהה בהוסטל או בדיור מוגן ומנהל גם יחידת משק עצמאית.
 4. הוא לוקה בסעיף ראייה אחד או יותר מהבאים:
  • היעדר ראייה גמור.
  • חדות ראייה שלא עולה על 1/60 בעין הטובה ביותר, גם בעזרת משקפיים.
  • שדה ראייה מירבי שלא עולה על 10 מעלות בעין הטובה ביותר, גם בעזרת משקפיים.

זכאויות נוספות

 • אדם השוהה במסגרת חוץ ביתית בתור אקסטרני.
 • אדם עובד, גם אם הוא שוהה במסגרת חוץ ביתית.

מי לא זכאי?

 • אדם שנעשה עיוור לאחר גיל 67 (גיל הפרישה).
 • קטין עד גיל 18.
 • אדם שהוא נכה תאונת עבודה, נכי תאונת דרכים, נכה צה"ל או נכה פעולות איבה – שהוכר נכה בגלל העיוורון.
 • מי שמקבל גמלת ניידות.
 • מי שנקבעה לו תעודת עיוור זמנית או תעודת לקוי ראייה זמנית.
 • אדם השוהה בחוץ לארץ מעל 3 חודשים.
 • אדם שהוא עיוור בבית אבות או במוסד סיעודי או בבית כלא או במוסד לא שיקומי לאנשים עם מוגבלות שכלתית-התפתחותית.
 • אדם שנקבעה זכאות בהיעדרו, ללא בדיקה אישית של רופא האימון או ועדת העררים הרפואית.

סכום דמי ליווי

סכום דמי הליווי נקבע לפי מכפלה של גובה דמי ליווי בשיעור דמי הליווי לאדם לפי תנאים נוספים.

1. גובה דמי הליווי לזכאי

גובה דמי הליווי מתפרסמים מעת לעת, וליתר דיוק, אחת לשנה בחודש ינואר על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. גובה דמי ליווי הושוו לגובה גמלת ניידות לחסרי רכב.

הסכום לשנת 2020 עומד על 2,364 ₪ לחודש (יעודכן בקרוב לשנת 2021).

2. שיעור דמי הליווי לזכאי

קיימים 3 שיעורים לפי תנאי הזכאות:

 • דמי ליווי מלאים (100%).
 • 75% דמי ליווי מלאים.
 • 50% דמי ליווי מלאים.

להלן הסבר על תנאי הזכאות לפי שיעור.

2.1. דמי ליווי מלאים

אדם זכאי לקבל דמי ליווי מלאים (100%) אם הוא עומד באחד התנאים הבאים:

 1. הוא נחשב עובד (לרבות גמלאי שהיה זכאי לדמי ליווי לפני שהגיע לגיל הפרישה), כלומר הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  1. עובד לפחות 20 שעות בשבוע ולא פחות מ-4 ימים בשבוע.
  2. עובד הוראה המועסק לפחות 12 שעות בשבוע.
  3. עובד במקצועות פרא רפואיים, אשר מבצע לפחות 15 טיפולים בשבוע.
  4. עובד במסגרת מוגנת או נתמכת במימון ממשלתי.
  5. עובד עצמאי המשתכר לפחות 1,200 ₪ לחודש.
  6. משרת בצה"ל או בשירות לאומי.
  7. אדם אשר תורתו אומנותו הלומד ב-"כולל" רשום ברשימת הכוללים המוכרים על ידי משרד החינוך ושוהה שם לפחות 20 שעות בשבוע ולא פחות מ- 4 ימים בשבוע.
  8. אדם חירש-עיוור המבקר במסגרת שיקומית המפוקחת על ידי משרד הרווחה.
 2. הוא נחשב לומד, כלומר הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  1. אדם הלומד לפחות 8 שעות בשבוע במוסד על תיכוני מוכר על ידי משרד העבודה.
  2. תלמיד במוסד שיקום חינוכי, לרבות בתנאי פנימייה.
  3. אדם הנמצא בתהליך שיקום המתבצע במרכז שיקום מוכר לתקופה של 30 ימים לפחות, לרבות בתנאי פנימייה.

2.2. דמי ליווי בשיעור 75%

אדם זכאי לקבל דמי ליווי בשיעור של 75% מהשיעור המלא, אם הוא:

 • עיוור שאינו עובד או לומד, ולא מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • זקן שלא עובד, וקיבל דמי ליווי לפני גיל הפרישה.

2.3. דמי ליווי בשיעור 50%

אדם זכאי לקבל דמי ליווי בשיעור של 50% מהשיעור המלא, אם הוא:

 • עיוור שאינו עובד או לומד, וכן מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.

משך זכאות לקבלת דמי ליווי

דמי ליווי ניתנים למשך הזמנים הבאים:

 • לתקופה בלתי מוגבלת – לעיוור שאינו עובד או לעיוור זקן (בגיל הפרישה) שלא עובד.
 • לתקופה של 12 חודשים – לעיוור שהוא עובד, סטודנט, זקן עובד, עיוור משרת בצה"ל או בשירות לאומי.
 • לתקופה של 6 חודשים – לעיוור בתהליך שיקום.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה וקבלה

תהליך בדיקת הזכאות נקבעת באופן אוטומטי על ידי השירות לעיוור כחלק מתהליך הבדיקה לקבלת תעודת עיוור.

אדם שמצב הראייה שלו החמיר, יכול להגיש בקשה לדמי ליווי על ידי הגשת בקשה לקבלת תעודת עיוור.

לאחר קבלת תשובה חיובית על ידי השירות לעיוור, יש להעביר את המסמכים הבאים:

 1. אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל.
 2. טופס הצהרה בעניין עדכון פרטים ככל שיהיו (כאן).
 3. אישורים נוספים לפי העניין:
  • לגבי עובד שכיר – אחד המסמכים הבאים:
   1. תלושי שכר מקוריים.
   2. 3 תלושי שכר אחרונים עם העתק נאמן למקור.
   3. אישור רשמי ומקורי של המעסיק עם לוגו, החתום על ידי מנהל ארגון או משאבי אנוש ובו: פרטי המעסיק ומספר תיק ניכויים במס הכנסה, פרטי העובד ומספר שעות עבודה בשבוע.
  • לגבי משתקם – אישור המסגרת המשקמת המעיד על מספר ימי שהות בשבוע, מועד תחילת התוכנית ומועד סיום התוכנית.
  • לגבי לומד – אישור מוסד הלימודים, לרבות ה-"כולל" ובו פירוט היקף שעות הלימוד השבועיות.
  • לגבי עובד עצמאי – אישור רשות המסים או הצהרת עוסק פטור, או תקציב שומה ליחיד, או דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל הכוללים את גובה ההכנסות לשנת המס האחרונה (דו"ח שנתי למס הכנסה).
  • לגבי מקבל קצבת שירותים מיוחדים – אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה או אי קבלתה.

את המסמכים יש לשלוח אל שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה – רש"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בכתובת רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.

לאחר מכן, התשלום נעשה ישירות אל חשבון הבנק של המבקש בתאריך ה-28 בכל חודש.

מועד תחילת הזכאות הוא מיום בדיקת העיניים על ידי רופא האימון של השירות לעיוור. אם הזכאות נקבעה על ידי ועדת עררים רפואית, מיום הקביעה של הוועדה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

בדיקה רפואית חוזרת

אדם שלא נמצא זכאי, רשאי להיבדק שנית, לאחר שנה ממועד הבדיקה האחרונה, או רשאי להגיש ערעור לועדת רופאים עליונה.

אדם שמצב הראייה שלו הוחמר, יכול להיבדק שנית, לאחר שנה ממועד הבדיקה האחרונה, וזאת לאחר הצגת אישור רשמי מרופא העיניים המצביע על ההחמרה.

ערעור לוועדה רפואית עליונה

אדם אשר נפגע מהחלטת השירות לעיוור, רשאי לערער בפני ועדה רפואית עליונה. הרכב הוועדה הוא רופא עיניים ועובד סוציאלי.

הוועדה מוסמכת לקבוע זכאות בעניין תעודת עיוור או לקות ראייה, וכן תשלום דמי ליווי. העורר יוזמן לוועדה לצרכי נימוק. הערעור כרוך בתשלום אגרה.

על מנת לערער, יש לנמק את הסיבה להגשת הערעור וכן לצרף מסמכים רפואיים עדכניים על מצב הראייה. יש לשלוח את המידע אל הפקס 02-5085928 או אל האימייל hanip@molsa.gov.il.

מידע נוסף

 • קשיש המספיק לעבוד, זכאי לדמי ליווי מלאים לתקופה של 6 חודשים מיום הפסקת העבודה, וזאת לצרכי הסתגלות.
 • דמי ליווי לא נחשבים הכנסה לצרכי חישוב זכאות במחלקה לשירותים חברתיים.
 • במשפה בה שני בני הזוג עומדים בתנאי הזכאות, זכאים לקבל כל אחד בנפרד.
 • השירות לעיוור מודיע חודשיים לפני סיום הזכאות, בעניין חידוש האישורים הרלוונטיים. האישורים נשלחים עד ה-20 בחודש שבו מסתיימת הזכאות.
 • לא ניתן לעקל כספי דמי ליווי בהוצאה לפועל (רשות האכיפה והגבייה). אם שולמו הכספים בבנק, לא ניתן לעקל אותם במשך 30 ימים ממועד העברה.

חקיקה ופסיקה

 • תקנון עבודה סוציאלית (תע"ס), הוראה מספר 6.1
 • בג"ץ 8202/17 – השוואת דמי ליווי לגובה גמלת ניידות לחסרי רכב

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil