שוק ההון

מיסוי מטבעות דיגיטליים – איך זה עובד וכמה מס משלמים?

סוחרי, משקיעים, קונים או מוכרים ביטקוין או מטבעות דיגיטליים אחרים? אתם חייבים להכיר את המסים החלים במקרים של רווחים והכנסות כתוצאה מביצוע עסקאות. רשות המסים פרסמה שורה של חוזרים, נהלים וחקיקות משנה בעניין מיסוי מטבעות דיגיטליים ואנחנו כאן על מנת לעשות לכם סדר בעניין.

המטבעות הדיגיטליים היו הנושא החם ביותר בשנת 2017 כאשר כמעט כל המטבעות הגיעו לערכן הגבוה ביותר עד אז, והן מחזורי המסחר היו הגבוהים ביותר. שנת 2018 הייתה השנה ההפכנית מ-2017 ולמעשה בשוק המטבעות הדיגיטליים היא הייתה השנה הגרועה ביותר שגרמה למחירי המטבעות לרדת בכ-50% עד 70% ואף יותר משיא ערכן ב-2017.

מיסוי מטבעות דיגיטליים – מה ולמה?

כפי שאתם בוודאי יודעים, כל מה שלא מפוקח, עשוי להיות בעייתי ולגרום לנזקים למשתמשים בהם. בזמן שרשויות אחרות, כמו רשות ניירות ערך, מטפלת בעניין הצד הרגולטורי איך והאם אפשר להשתמש בהם לצרכי שוק ההון ומסחר, רשות המסים מטפלת בצד השני וקובעת עמדות, חוזרים וחקיקות משנה שמטרתם לקבוע כיצד יש למסות את המטבעות הדיגיטליים (מטבעות מבוזרים – קריפטו).

כך למשל, משקיעים וסוחרים עשויים להרוויח מפעילות זו סכומים משמעותיים ולכן צריך לקבוע מה מעמד הרווח הזה מבחינת מיסוי. גם ההיפך, כאשר מדובר על הפסד. כנ"ל גם בעניין אנשים ועסקים שמשתמשים במטבעות דיגיטליים על מנת לקבל תשלום עבור שירות או סחורה שהם מספקים, כך במקרה זה צריך לקבוע מה מעמד ההכנסות והרווח.

עוד עניין, הוא הרי שרשות המסים קבעה כי מטבע דיגיטלי הוא נכס ולא מטבע לפי הגדרת בנק ישראל. כאשר משלמים במטבע דיגיטלי תמורת שירות או סחורה, הרי שלא מדובר על עסקת תשלום רגילה, אלא על עסקת חליפין (ברטר – Barter), כיוון שפה מוחלף נכס תמורת סחורה או שירות, ולא מטבע. לכן, גם במקרה כזה צריך לקבוע כיצד יש למסות את העסקה.

אילו סוגי מסים חלים ומה גובה המס?

מאחר שיש שימושים רבים למטבעות דיגיטליים, הרי שגם עניין המיסוי על המטבעות הוירטואליים משתנה. לפיכך, סוג המס וגובהו משתנה בהתאם למטרת השימוש.

1. פעילות שאינה מגיעה לכדי עסק

מי שהפעילות שלו במטבעות דיגיטליים היא למטרה שאינה מגיעה לכדי עסק, אז ההכנסה במקרה שלו תיחשב כתוצאה ממכירת נכס ולכן היא תיחשב הכנסה הונית. על הכנסה הונית יש לשלם:

  1. מס רווחי הון – בסך של 25% באופן הצמוד למדד המחירים לצרכן.

דוגמה לפעילות שלא לעסק: השקעה או מסחר בשוק ההון במטבעות דיגיטליים, עבור משקיע או סוחר שעושה זאת למטרת רווח אך לא למטרת עסק.

2. פעילות שכן מגיעה לכדי עסק

מי שהפעילות שלו במטבעות דיגיטליים היא למטרה של עסק, אזי ההכנסה במקרה זה תיחשב הכנסה פירותית. על הכנסה פירותית יש לשלם:

  1. מס הכנסה – בהתאם לסוג הנישום:
  2. מס ערך מוסף – בגובה של 17%, עבור עוסק מורשה (עצמאי עוסק מורשה או חברה בע"מ). או מס שכר וריווח על מוסד כספי.

דוגמה לפעילות שכן לעסק: פעילות כריית מטבעות דיגיטליים שבמהלכה הוא מזוכה במטבע דיגיטלי, תיחשב הכנסה עסקית. כמו כן, עסק שמספק שירותים או מוצרים תמורת תשלום במטבעות דיגיטליים, גם תחושב הכנסה עסקית.

מהו אירוע מס ומתי הוא חל?

אירוע מס הוא כל אירוע או פעולה בעקבותיו נוצר חיוב במס ולפיכך יש לשלם מס על הפעילות. לדוגמה, בעת השקעה או מסחר בשוק ההון, הרי כל מכירה של מטבע דיגיטלי תיחשב אירוע מס שבעקבותיו יש לשלם מס. גם החלפה של מטבע דיגיטלי במטבע דיגיטלי, לדוגמה ביטקוין כנגד אית'ר, נחשב אירוע מס שכן לפי רשות המסים, יש להמיר את הערך בשקלים לפי השווי ההוגן או לפי הערך הנקוב.

בפעילות עסקית לדוגמה, כריית המטבע וקבלת המטבע הדיגיטלי, הרי שיש הכנסה וכאן נקבע אירוע מס. בעסקאות אחרות, גם בעת תשלום באמצעות מטבע דיגיטלי תמורת מוצר או שירות, יש אירוע מס.

איך מחושבים המסים השונים?

לפי החוזר הרשמי של רשות המסים, אופן החישוב של המסים השונים משתנה בהתאם לסוג הפעילות ולפי סוג המס.

מס רווחי הון – המס משולם על הרווח שנוצר כתוצאה מההפרש שער הנכס (ערך נקוב) בעת המכירה לבין שער הנכס בעת הקנייה (או להיפך אם מדובר בעסקת מכירה בחסר). בדרך כלל הקניה והמכירה מבוצעת באותה זירת מסחר, אולם רשות המסים לא מגבילה בעניין.

מס ערך מוסף – מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי עסק, ייחשב מוסד כספי לעניין מע"מ ויחוייב במס ריווח ושכר. מי שכורה מטבעות מבוזרים, יירשם כעוסק פטור או מורשה לפי העניין. שאר העסקים, ייחשבו את המס על פי שווי ההוגן של העסקה ואם לא ניתן לקבוע אז לפי מחיר עלות הנכס והריווח המקובל.

מס הכנסה (חברות או יחידים) – המחיר של העסקה (מכירת המוצר או השירות) ייחושב לפי סכום התמורה בשקלים (לפי השווי ההוגן או לפי הערך הנקוב של המטבע הדיגיטלי אם קיים כזה). המס יחושב על שווי התמורה של העסקה ואם המטבע הדיגיטלי נמכר מאוחר יותר וכתוצאה מכך ערכו עלה, אז המס יחושב גם על הרווח כתוצאה מעליית ערכו.

חשוב לציין: אם העסק יחליט לממש את המטבע הדיגיטלי למטבע אמיתי (כמו ₪ / $ וכדומה) עד התקופה הנדרשת להוצאת חשבונית מס, החשבונית תוצא על פי הסכום שהתקבל בשקלים לפי שער המימוש בפועל (ולפני עלויות מימוש). אם העסק יחליט שלא לממש את המטבע הדיגיטלי למטבע אמיתי אז חשבונית המס תירשם על השער הממוצע בתקופה (השער הגבוה בתקופה פלוס השער הנמוך בתקופה, וזאת חלקי 2). השער צריך להיות מחושב בזירת מסחר מהותית, לאחר שבחר בזירה כזו, העסק יחוייב לקבוע עסקאות לפי אותה זירה.

מתי משלמים את המס?

בפעילות שאינה למטרת עסק, יש לשלם מס רווחי הון. לכן, בעת מכירת נכס (מטבע מבוזר בעניין זה) חובה לדווח לרשות המסים תוך 30 יום. הדיווח חייב לכלול את רווח ההון או הפסד ההון וחישוב המס החל על המכירה. כבר במועד הגשת הדו"ח יש לשלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח.

בפעילות שהיא כן למטרת עסק, יש לשלם מע"מ וכן מס הכנסה. בעת קבלת הכסף / המטבע הדיגיטלי מהלקוח חובה להוציא חשבונית מס לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד קבלת התשלום מהלקוח בעסקה של אספקת שירותים או תוך 14 יום ממועד מסירת הסחורה בעסקת אספקת סחורה / מוצרים. ככתוב לעיל, עוסק אינו נדרש למכור את המטבע הדיגיטלי תוך התקופה האמורה.

בעת הוצאת חשבונית המס, יש לדווח לאגפי המס ברשות המסים (מע"מ או מ"ה) את הדיווח הנעשה במועד המקובל לפי סוג העסק (כל חודש או כל חודשיים) ואז לשלם מע"מ או מקדמות מס הכנסה לפי מה שנקבע לו.

הוצאות ועלויות

הכנסות זה מעולה, אך המס לא מוטל על הכנסות, אלא על הרווח. לפיכך חשוב להבין אילו הוצאות ועלויות ניתן להכיר, כלומר אילו סוגי הוצאות מוכרות ניתן לממש.

רשות המסים מסכימה להכניס את כל ההוצאות הנלוות בעת רכישה או מכירה של מטבעות דיגיטליים, אך הדבר מותר רק בעת מימוש בפועל של המטבעות הדיגיטליים.

עוד נושא הוא עניין גניבת מטבעות דיגיטליים או פריצה לארנק דיגיטלי של מטבע דיגטלי. מכיוון שבתחום היו לא מעט מקרים של פריצות ואיבוד מטבעות דיגיטליים, רשות המסים מסכימה להכיר בכל המטבעות הדיגיטליים שאבדו וניתן להכיר בהם כהוצאה. עם זאת, גניבת אסימונים דיגיטליים מארנק דיגיטלי, לא תיחשב חוב רע או חוב אבוד ולפיכך לא ניתן לקבל את שיעור המע"מ חזרה.

אם זה לא מספיק, אז חשוב לציין כי במקרה בו מוטל מס רווחי הון, אז אפשר לקזז את הפסדי ההון מתוך רווחי ההון, הדבר קרוי בשם "מגן מס". מה שמקטין את גובה מס רווחי ההון המשולם.

תיעוד עסקאות

רשות המסים קבעה כי כל אדם המבצע עסקאות במטבע וירטואלי, נדרש לשמור מסמכים כהוכחה כי ההכנסות נבעו מכך. ככלל, מומלץ לשמור את המסמכים הבאים:

  • תיעוד על עסקאות מכירה וקנייה של ביטקוין שנעשו מול חלפני כספים, כספומטים למינהם, העברות בנקאיות וכדומה.
  • תיעוד על עסקאות מסחר או השקעה של מטבעות מבוזרים בזירות מסחר שונות.
  • תיעוד על הכנסות הנובעות מכריית מטבעות דיגיטליים, לרבות ההוצאות השונות.
  • תיעוד העברות כספים עבור העסקות בין ארנקים דיגיטליים.
  • תיעוד על עסקאות של פקדונות או הלוואות שניתנו באמצעות המטבעות הדיגיטליים.

דו"ח למס הכנסה

ככתוב לעיל, דיווח על עסקאות קריפטו משתנות בהתאם לסוג המס ולסוג הפעילות. למרות זאת, עצם הדיווח אינו מספיק, יש לדווח לרשות המסים באמצעות הגשת דו"ח שנתי על הכנסות למס הכנסה. שם יש לפרט את הפעילות של עסקאות במטבעות וירטואליים.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close