מדיניות התוכן

מדיניות התוכן של פרוטוקול היא רשימת קווים מנחים, הוראות והנחיות עליהם מאגר המידע מתבסס בעת כתיבה ובעת עריכת תוכן. המדיניות מסייעת להבין את סגנון הכתיבה של עורכי פרוטוקול ולקבל פרטים נוספים בנוגע לתוכן שיופיע.

יש לציין כי עורכי פרוטוקול עושים מאמצים רבים על מנת לספק את התוכן העדכני, המדוייק, המהימן והנכון ביותר עבור המשתמשים.

מדיניות זו מהווה זכויות יוצרים של פרוטוקול (כמפורט בתנאי השימוש) ואין לעשות בה שימוש שאינו לצורך קבלת מידע לגבי פרוטוקול.

מבנה מדרגי של פרוטוקול

בכל עמוד יש עקבות המציגות הסבר למשתמש היכן העמוד נמצא ביחס לעמוד הראשי של מאגר מידע פרוטוקול.

לפרוטוקול יש עמוד הבית בו מידע לגבי תוכן עדכני כולל תיבת חיפוש. כן יש עמודים כלליים כגון מדיניות זו, עמודי יצירת קשר, אודות, תנאים ומדיניות נוספות ועוד.

בנוסף, יש עמודי מדורים (קטגוריות) ותתי מדורים (תתי-קטגוריות) באופן שהמדור הראשי הוא נושא כללי ותת המדור הוא נושא משני המשוייך אליו. מטרת עמודי המדור לספק רקע כללי לגבי נושאים של תכנים שאפשר לעיין עליהם בפרוטוקול.

עמוד התוכן

תוכן לעניין זה הוא כל המידע המוצג באתר פרוטוקול ובפרט בעמודים השונים.

פרוטוקול הוא מאגר מידע על זכויות וחובות ולפיכך התוכן מבוסס נושאים שאותם זכאים להם או חייבים בהם. מקור התוכן הוא מבוסס חוקים, תקנות, הוראות, צווים, הנחיות, הסכמים, חוזרים, נהלים, פקודות, תקנונים ומדיניות עוד.

סוגי תכני עמוד

סוגי התכנים והקווים הכלליים ליצירת עמוד הם:

 • מושג – תוכן המבוסס הגדרה מסויימת הקשורה לזכות או לחובה.
 • הליך – תוכן המבוסס הליך ביצוע ומימוש הזכאות או החובה.
 • רשימה / זכותון – תוכן המבוסס רשימה או זכותון המציג באופן כללי את הזכויות והחובות בנושא מסויים.

מבנה עמוד התוכן

המבנה של כל העמוד חייב להיות באופן זה:

 • כותרת – שם הזכות או החובה, כולל פירוט קצר.
 • פתיח – קטע קצר של פסקה אחת עד 3 פסקאות שמטרתה להסביר בקצרה על הזכות או החובה.
 • מטרת התוכן – הסבר מה מצופה ולמה העמוד נועד לאחר הפתיח.
 • הסבר על הזכות או החובה – פירוט על מה הזכות או החובה, כולל הסבר כללי לגביו.
 • אוכלוסיית יעד – אנשים הזכאים או חייבים בכך, ובתת כותרת פלח באוכלוסיה שאינם זכאים. בעיקר עבור תכנים שכוללים הליך מסויים.
 • זוויות נוספות של ההסבר – אם יש צורך להרחיב את ההסבר הכללי, למשל סכומים, מספרים, חישובים. בעיקר עבור תכנים שכוללים מושג מסויים.
 • משך תקופת הזכאות או החבות – משך התקופה לגביה הזכות או החובה ניתנת.
 • מימוש הזכאות או החבות – אם מדובר על הליך או מושג הכולל הליך. כאן מוסבר האם הזכאות / החבות היא אוטומטית או לא, ומה ההליך שצריך לעבור כדי בעניין. כאן כולל טפסים שיש למלא, מסמכים שיש לצרף, אופן הגשה וכד'.
 • הרחבות נוספות – אם יש תכנים נוספים שיכולים להרחיב את הזכות או החובה, תוספות שונות וכד'. חלק זה יצויין לא בפירוט מקיף, אלא כללי, ויש ליצור עמוד ייעודי לגבי כל מידע כאמור.
 • מידע נוסף – אם יש הערות, הודעות, עדכונים, זכויות או חובות קשורות נוספות, ומידע אחר שחשוב לציין באותו עמוד, הדבר יצויין כאן.
 • שינויים – ההוראות משתנות מידי פעם, ולעיתים יש חשיבות על הצגת מידע של שינוי מתאריך מסויים. כאן יש לציין שינוי זה, בלבד שהוא חשוב וטרם חל עליו התיישנות.
 • חקיקה ופסיקה – כאן מצויין המידע החוקתי והפסיקתי לגבי התוכן המוסבר. כולל שמות חוקים מלאים, תקנות, צווים וכל מקור תוכן כאמור לעיל.
 • הגוף האחראי ויצירת קשר – אם יש לצרף מידע לגבי הגוף האחראי על הזכות או החובה כולל אמצעי התקשרות, פניות הציבור וכד', הדבר יצויין כאן.

ייתכן כי רכיבים כאלו או אחרים יהיו שייכים רק לעמוד מסויים ולא לעמוד אחר וייתכן כי תהיה שונות מסויימת.

יחד עם זאת, קיימים עמודים נוספים כמו "עמוד הבית", עמודי אודות ומדיניות ותנאים, עמודי יצירת קשר ועמודי מדורים שעשויים להיות במבנה שונה מכך, בשל הייחודיות של אותו עמוד ומטרתו.

סנגון הכתיבה

בהתאם להוראות אלו:

1. אי הטייה

הטקסט יהיה כתוב בשפה של אי הטייה לצד זה או אחר, כך שלא תבוצע פנייה ישירה אל המשתמש, ולא תבוצע פניה בגוף ראשון או שלישי. יחד עם זאת, לעיתים מסויימים תהיה פניה אל המשתמש, אם הדבר דורש זאת.

2. האוכלוסייה

במקום פניה אל המשתמש, תצויין האוכלוסיה הזכאית או החייבת, לרבות הצד השני לגבי אותו זכות או חובה. כלומר, יצויין "עובד", "מעסיק", "אדם", "זכאי", "חייב" וכד' – ולא "אתם יכולים" או "אתה יכול".

יצויין כי מילה כאמור, יכולה להיפרש במשמעויות שונות בכתבות שונות. לפיכך, ההתייחסות של המילה היא לגבי הכתבה בלבד.

כך למשל, המילה "עובד" יכולה להופיע גם בכתבה על "עובד עצמאי" וגם על "עובד שכיר", המשמעות שלה תהיה לפי ההקשר של הכתבה.

3. הזכאי או החייב

הפניה תהיה בגוף יחיד-זכר. הדבר נועד לצרכי נוחות בלבד והוא מכוון לשני הצדדים ולכל כמות משתמשים, אלא אם כן לפי המשמעות או ההקשר, הדבר פונה לזכר או לנקבה. לעומת זאת, אם התוכן מיועד בעיקר לאישה, הדבר יצויין בגוף יחידה-נקבה.

4. כבוד ואי עימות

הטקסט יהיה כתוב בצורה מכבדת, אינה משפילה ובגישה של אי עימות. פרוטוקול לא מעוניין להתעמת או להציג צד כזה או אחר, לרבות גוף מסויים, או אדם, בצורה שאינה מכבדת או משפילה.

5. אי נקיטת עמדה

בכתבות שונות לרבות מסוג "הליך", בו לצד אחד יש זכות או חובה ו/או לצד שני יש חובה או זכות, לפי העניין – התוכן ייכתב באופן המתאים עבורם. פרוטוקול אינו נוקט עמדה לכאן או לכאן, בעת כתיבה או עריכת התוכן.

על אף האמור בפסקה קודמת, פרוטוקול עשוי להציג הערות או הארות למינהם, אם יש חשיבות לתת דגש מסויים, ובה ייתכן עמדה קלה לצד אחד או אחר.

6. קווים כלליים לתוכן

בעת כתיבת התוכן, ייעשה שימוש בקווים אלו:

 • נקודות ממוספרות – עבור רשימה של שלבים עוקבים או רשימה של תנאים.
 • נקודות שאינן ממוספרות – עבור רשימה של שלבים שאינם עוקבים או רשימה של תנאים.
 • תתי כותרות ותתי כותרות משניות – עבור מקרה בו יש לחלק את התוכן לכמה אזורים (מבני עמוד).
 • טבלאות – במקרה של הצגת התוכן בצורה ברורה, לרוב עבור הצלבות של מידע.
 • פעולות מתמטית – עבור חישובים ודוגמאות.
 • סוגריים – לרוב כדי לספק מידע נוסף או הגדרה.
 • תמונות או סרטונים – עבור הצגה של שלבים או תכונות נוספות שיש צורך להרחיב הסבר בצורה ויזואלית. בלבד שהם ייעשו תחת הצגת זכויות יוצרים.
 • הדגשה או קו תחתון למילה – לצורך הדגשה של מילים שחשובות במיוחד.
 • צבעים (טקסט או רקע) – לצורך הצגת הערה, אזהרה או הארה, או לצורך הדגשה נוספת.

7. רמת שפת הכתיבה

הכתיבה תיעשה בצורה מקצועית, עם מונחים מקצועיים מנושא הזכות או החובה. עם זאת, הדבר ייעשה בשפה שתהיה ברורה לציבור המשתמשים.

8. מינוח

בעת שימוש במילים לועזיות שניתנות לכתיבה בעברית, תינתן העדיפות לחלופה העברית. במידת הצורך אם הדבר מתבקש, המילה הלועזית תצויין בסוגריים לאחר החלופה העברית.

9. פרשנות נוספת

פרוטוקול מציין שמות גופים, ארגונים ו/או עסקים בתוך הכתבות.

המשמעות היא כי במקום בו לא מצויינת המדינה, הכוונה היא לארגון בישראל. כך למשל, כאשר נכתב "רשות המסים" הרי הכוונה היא לרשות המיסים בישראל ולא לרשות המיסים במדינות אחרות.

10. כותרת התוכן

כותרת התוכן חייבת לכלול את המושג, ההליך או הנושא המצוי בתוכן (להלן: הזכות או החובה). הזכות או החובה חייבים להיות בתחילת הכותרת (בראש הכותרת), כדי שיהיה ברור יותר להבין ולדעת מה יהיה כתוב בעמוד או בכתבה בעניין.

לאחר הזכות או החובה, עשוי להיות מקף ואחריו כמה מילות קצרות כדי לספק טעימה איזה מידע יסופק באותו עמוד.

11. אורך הכתבה ועומקה

אורך כתבה מזערי הוא 500 מילים. יחד עם זאת, במקרים בהם מדובר על נושא קצר וניתן עומק משמעותי של התוכן, ייתכן כי האורך יפחת.

במקרה כי אורך הכתבה מגיע ל-1500 מילים ומעלה, תישקל האפשרות לחלק אותה לכמה כתבות – בהתחשב בכך שהדבר לא יפגע בעומקה באופן משמעותי.

עומק הכתבה האמור הוא עד כמה יש ירידה לפרטים מזעריים ונקודות נוספות למחשבה. לרבות נושאים המגיעים כתוצאה מפסיקה בנושא.

תוכן עניינים

פרוטוקול לא משתמש בתוכן עניינים, נכון לרגע זה.

יחד עם זאת, ככל שנבין כי יש חשיבות משמעותית לכך, תוכן העניינים יכלול בקצרה את תתי הכותרות המצויים באותו עמוד, כאשר הם עטופים בקישור שמאפשר לחיצה עליו כדי לגשת לאזור השייך לעניין (כלומר לאותו חלק).

בנוסף לכך, בסוף אותו אזור אליו הקישור הופנה, תהיה אפשרות לחזור חזרה לראש העמוד או לאזור תוכן העניינים.

גרסאות קודמות

פרוטוקול אינו יכול מאפשר צפייה בגרסאות קודמות של אותו תוכן, בעיקר בעקבות עניינים טכניים שלא מאפשרים הצגה של גרסאות קודמות של התוכן.

עדכון התוכן

ככל שנמצא פגם בתוכן, שגיאת כתיב, שגיאת איות, נושא לא עדכני, תכנים שמתעדכנים מעת לעת לפי פרסומים ומקרים נוספים – העמוד בו התוכן מצוי יעודכן.

ארכיון

אם מקור התוכן פקע, בוטל, הוסר, עודכן משמעותית, או חלק ממנו – וקיים עמוד תוכן שלם באתר לגביו, ויש חשיבות להשארת המידע באתר, אז התוכן יישלח לארכיון.

כדי להציג זאת למשתמש, יצויין [בוטל] או [פקע] או [ארכיון] בתחילת הכותרת. התוכן לא יוסתר באופן כמעט מלא, אלא אם יש צורך בכך בהתחשב בין היתר לחשיבות ולמניעת בלבול. ככל שיוחלט על הסתרה, היא תבוצע עם כפתור המאפשר פתיחה וסגירה של המידע שבוטל או פקע כאמור, כדי לאפשר גישה ולעיון במידע.

מחיקת התוכן

ככל שהתוכן אינו תואם יותר את המדיניות הזו או את הערכים בהם פרוטוקול משתמש, ובכלל זה גם סוגי תכנים שאינם יפורסמו יותר, התוכן יימחק. העמוד יופנה לעמוד הראשי של האתר.

תחילה ותחולה

הוראות אלו פורסמו בתאריך 28.05.2020, והן חלות על כלל עמודי האתר החל מהיום הראשון בו הוקם אתר זה.

שינויים ותיקונים

תנאי מדיניות זו עודכנו לאחרונה בתאריך 14.07.2020.

הוראות מעבר

תנאים ומדינות זו מתעדכנים מעת לעת ולפיכך הם חלים גם על עמודים ותכנים שפורסמו בעבר. ייתכן כי תקופה מסויימת יהיו תכנים שלא עומדים במדיניות התוכן זו.

ככלל, בעת עריכה או עדכון של תוכן ישן, הוא ישונה בהתאם להוראות מדיניות זו כאשר היא נכונה לגבי אותו מועד.