חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ריבית משכנתא ממוצעת 2022 – הריבית הממוצעת היום על הלוואה לדיור (משכנתה)

מדי חודש מפרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ריבית משכנתא ממוצעת שניתנת ללווים במסלולי משכנתא צמודים למדד ומסלולים לא צמודים למדד.

ריביות אלו חשובות בכמה מובנים לציבור הלווים, הן בעת קבלת משכנתא דרך התאגידים הבנקאיים והן לחישוב עמלת הפירעון המוקדם.

מהי ריבית משכנתא ממוצעת?

ריבית משכנתא ממוצעת נקבעת על פי חישוב הריבית המשקוללת הממוצעת של הלוואות לדיור שנתנו התאגידים הבנקאיים ללווים. צו הבנקאות מורה למפקח על הבנקים לפרסם בכל חודש את הריבית הממוצעת על משכנתא.

ריבית משכנתא ממוצעת בעלת 2 תפקידים עיקריים:

  1. השוואת ריבית על משכנתא – מי שמעוניין לקבל משכנתא לצורך רכישת דירת מגורים, יכול לבצע השוואת מחירים בין הריבית שניתנה לו לבין הריבית הממוצעת המשוקללת שנתנו הבנקים על הלוואות חדשות בישראל.
  2. חישוב עמלת פירעון מוקדם – מי שמעוניין לבצע מחזור משכנתא או סילוק משכנתא, יכול לדעת ולבצע הערכה מהי עמלת הפירעון שהוא ישלם לבנק עבור סילוק המשכנתא או מיחזורה.

סוגי ריבית משכנתא ממוצעת

בנק ישראל מפרסם 2 סוגי ריבית משכנתא ממוצעת, והם:

  • ריבית לא צמודה (שקלית) – מדובר על ריבית שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ולכן ההחזר החודשי יהיה קבוע ולא משתנה. ריבית זו קבועה או משתנה לפי ריבית בנק ישראל או ריבית פריים.
  • ריבית קבועה צמודה למדד – מדובר על ריבית שהיא כן צמודה למדד המחירים לצרכן, ההחזר החודשי עשוי להשתנות מחודש לחודש.

מדובר על 2 סוגי ריביות שונות שכן הם נמנים במסלולים שונים, ולכן בנק ישראל מפרסם 2 סוגי טבלאות שונות שאותם נציג כאן בהמשך.

ריבית ממוצעת על משכנתא

שיעור הריבית המתפרסם על ידי בנק ישראל מחושב כריבית אפקטיבית על בסיס שנתי המבוסס על פי שקלול של הריבית הניתנת להלוואות חדשות על ידי התאגידים הבנקאיים. על מנת לחשב את עמלת הפירעון, יש להשתמש בריבית תקופתית (ריבית נומינלית) ולכן יש להמיר ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית.

להלן טבלאות המציגות את הריביות לפי סוג.

1. ריבית ממוצעת על משכנתאות – מגזר שקלי לא-צמוד

טבלה זו כוללת את כל המסלולים שאינם צמודים למדד, כגון ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ), ריבית משתנה, ריבית פריים וכד'. בעמודה של תקופה לפירעון "עד שנה" כוללת גם תקופה לפירעון של הלוואות שבהן מועד שינוי הריבית אינו ידוע מראש.

הטבלה מתייחסת לנתונים החל מחודש מרץ 2013, שכן מאז תאריך זה החישוב החל להיות לפי תקופות לפירעון.

2. ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

טבלה זו כוללת את כל המסלולים שהם כן צמודים למדד, כגון ריבית קבועה צמודה למדד וכד'. הטבלה מתייחסת לנתונים החל מחודש אוגוסט 2011, שכן מאז תאריך זה החישוב החל להיות לפי תקופות לפירעון שונות מהתקופות לפירעון לפני כן.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil