חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ריבית הלוואה ממוצעת עדכנית – הריבית הממוצעת היום על הלוואה בנקאית

מדי חודש מפרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ריבית ממוצעת על הלוואה שניתנת ללווים של לקוחות הבנקים ולקוחות התאגידים החוץ הבנקאיים. הריביות המוצגות מפולחות לפי אשראי לא צמוד למדד ואשר כן צמוד למדד.

הריביות המוצגות הן חשובות ביותר לקהל הציבור הנוטל הלוואות רגילות, בכך שהוא נותן להם אפשרות להשוות מחירים ולחשב את עמלת הפירעון.

מהי ריבית הלוואה ממוצעת?

ריבית ממוצעת על הלוואה נקבעת על פי חישוב הריבית המשוקללת על אשראי שנתנו התאגידים הבנקאיים לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים. על פי צו הבנקאות, המפקח על הבנקים נדרשים להציג בכל חודש את הריבית הממוצעת על הלוואות.

ריבית ממוצעת על הלוואה בעלת 2 תפקידים:

  • השוואת ריבית על הלוואה – אדם פרטי או עסק קטן המעוניין ליטול הלוואה לצרכים שונים (שלא לדיור), יכול ללמוד מהריבית הממוצעת מהי הריבית המשוקללת הניתנת על ידי הבנקים על הלוואות חדשות.
  • חישוב עמלת פירעון מוקדם – מי שמעוניין לסגור את ההלוואה (או בשפה מקצועית: לסלק את ההלוואה) או למחזר להלוואה חדשה, יכול לחשב כמה תעלה לו עמלת הפירעון עבור הפעולה.

חשוב לציין: הריבית הממוצעת היא על הלוואה רגילה, שלא לצרכי דיור. עבור הלוואה לצרכי דיור (משכנתא), הפיקוח על הבנקים מפרסם בנפרד ריבית משכנתא ממוצעת.

סוגי ריבית ממוצעת על הלוואות

בנק ישראל מפרסם 2 סוגי ריבית הלוואה ממוצעת והם:

ריבית ממוצעת על הלוואה – נתונים

שיעורי הריבית המתפרסים על ידי בנק ישראל בכל חודש מחושבים כריבית אפקטיבית על בסיס שנתי המבוסס על פי שקלול הריביות הניתנות על ידי התאגידים הבנקאיים על הלוואות חדשות שלא לדיור. כדי לחשב את עמלת הפירעון המוקדם יש להפוך ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית. נתוני הריבית מפורסמים החל מתאריך 01.04.2016.

באתר בנק ישראל בקישור זה ניתן למצוא 2 טבלאות עם נתוני הריבית הממוצעת.

1. ריבית ממוצעת על הלוואות שאינן לדיור – מגזר שקלי לא צמוד

טבלה זו מציגה ממוצע ריבית לא צמודה מדד של הלוואות למגזר משקי הבית, הבנקאות הפרטית והעסקים הקטנים, בריבית קבועה ומשתנה יחד. הלוואות פריים נכללות בעמודה של עד 3 חודשים.

2. ריבית ממוצעת על הלוואות שאינן לדיור – מגזר שקלי צמוד מדד

טבלה זו מציגה ממוצע ריבית כן צמודה למדד של הלוואות למגזר משקי הבית, הבנקאות הפרטית והעסקים הקטנים, בריבית קבועה ומשתנה יחד.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil