חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס שבח במכירות 2 דירות (דירת מגורים מזכה ודירה נוספת)

ככלל, פטור ממס שבח ניתן במקרים מסויימים כמו במכירת דירת מגורים מזכה, אם יש מקרה בו ניתן לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת 2 דירות (מזכה ונוספת).

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פטור ממס שבח בעת מכירת 2 דירות?

פטור ממס שבח במכירה של שתי דירות היא הטבת מס שמגיעה למוכר דירת מגורים מזכה וגם דירה נוספת, כאשר אותו מוכר מעוניין לרכוש דירה חלופית. זאת כמובן עד לתקרה הקבועה עבור 2 הדירות ביחד.

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של זכות במקרקעין בעת מכירתה (כלומר, עליית הערך שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה). דירת מגורים מזכה היא דירה ששימה בעיקר למגורים בתקופה מסויימת.

הטבת זו מגיעה מעבר להטבות המס הקיימות בעת מכירת דירת מגורים מזכה שהיא דירה יחידה, או דירה שהתקבלה בירושה או במתנה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מוכר דירות, זכאי לקבלת פטור ממס שבח על הדירות אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • הדירה הנוספת היא דירה שנייה (בנוסף לדירת מגורים מזכה, שהיא הראשונה), וגם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • במועד המכירה של הדירה הראשונה (דירה מזכה), יש בבעלותו דירת מגורים נוספת אחת בלבד.
  • המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס שבח בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה.
  • סכום השווי של הדירה הראשונה והדירה השנייה, ביחד לא עלה על 2,180,000 ₪.
  • המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או ירכוש בשנה לאחר מכירתה, דירת מגורים אחרת בישראל או באזור (יהודה ושומרון) (הדירה החלופית), בסכום השווה למכפלה של שווי הדירות יחד ב-0.75. הדירה החלופית לא באה בחשבון לגבי נקודה קטנה ראשונה לעיל.

סכום הפטור ממס

סכום הפטור ממס הוא עד התקרה האמורה בתנאי הזכאות לעיל.

במידה והשווי של 2 הדירות עולות על התקרה לעיל, אך הם עד השווי המירבי של 2 הדירות 3,625,000 ₪, והתקיימו נקודות 1, 2 ו-4 בתנאי הזכאות לעיל – ניתן לקבל זכאות לפטור חלקי במס באופן הבא:

 • הפטור על הדירה הראשונה הוא – על סכום השווי של ההפרש שבין 2 הדירות לבין סכום השווי של הדירה הנוספת.
 • יתרת סכום השווי של הדירה הראשונה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי של הזכות כולה, כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

מימוש הזכאות

על מנת לקבל את הזכאות לפטור ממס שבח יש להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000 (קישור)) החייב בכך בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה. או באמצעות צירוף לטופס ההצהרה טופס 2988 (קישור).

לטופס ההצהרה או הבקשה, לפי העניין, יש לצרף מסמכים נוספים, ובין היתר:

מידע נוסף

 • פטור ממס מסוג זה ניתן לקבל פעם אחת בלבד.
 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.
 • הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן ומעוגלים ל-1000 ₪ הקרובים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil