חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

בקשה לקבלת פטור ממס שבח – אופן הגשה, מסמכים ופרטים

כל אדם אשר מוכר זכות במקרקעין, ואשר נמצא זכאי לפטור מתשלום המס, זכאי להגיש בקשה לקבלת פטור ממס שבח בהתאם להליך מסודר. הבקשה מגיעה כחלק מהצהרה על מכירת הזכות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי בקשה לקבלת פטור ממס שבח?

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של זכות במקרקעין בעת מכירתה (כלומר, עליית הערך שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה). פטור ממס היא הטבה במס אשר פוטרת מחובת תשלום המס על הנישום (אדם שחייב במס) אם הוא זכאי לכך.

הגשת בקשה לפטור ממס שבח הוא הליך בו אדם אשר זכאי לפטור ממס, יכול לקבל את הזכאות הזו ובכך לא לשלם מס שבח בעת מכירת הזכות במקרקעין.

כזכור, בעת מכירת זכות במקרקעין (כדוגמת דירה, חנות וכד') אדם חייב להצהיר בכך אל רשות המסים על פני טופס הצהרה על מכירת זכות במקרקעין. הליך פטור ממס מגיע כחלק מהגשת הטופס הזה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם אשר מוכר זכות במקרקעין (לרבות דירת מגורים מזכה) ומתקיימים התנאים הבאים, זכאי לפטור ממס שבח:

 1. נוצר שבח במכירת דירה (עליית ערך).
 2. מתקיימת לגביו הטבה במס המאפשרת לו לקבל את הפטור, בהתאם לסיבות הבאות:

מימוש הזכאות

על מנת להיות זכאי כאמור, יש להגיש בקשה לפטור ממס שבח באופן האמור כאן.

ראשית כל, יש להגיש הצהרה על מכירה של זכות במקרקעין בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה (יום המכירה). שנית, בטופס הבקשה, יש לגשת אל האזור המיועד למוכר הזכות ולבחור את הסיבה בגינה הוא מבקש לקבל פטור ממס שבח.

במידה ומדובר על דירת מגורים מזכה שאין לה זכויות בנייה לא מנוצלות ומעוניינים לקבלת את הפטור ממס שבח, יש למלא את הטפסים הבאים:

 • טופס 7000 – טופס הצהרה על מכירה או רכישה של זכות, כשאין זכויות בניה בלתי מנוצלות.
 • טופס 7000ב – טופס הצהרה על ידי מוכר זכות שהיא מלאי עסקי (קבלן).
 • טופס 7002 – טופס הצהרה כאשר קיימות זכויות בנייה לא מנוצלות.
 • טופס 2988 – טופס נספח המיועד למוכר נוסף לפי חלקו.

את הבקשה לפטור ממס שבח יש להגיש אל משרדי מיסוי מקרקעין (רשימת הסניפים) באמצעות המחשב הציבורי. אם לא ניתן להגיע למחשב הציבורי בגלל מגבלה פיזית או הימצאות בחוץ לארץ, ניתן לבקש בקשה לאישור חריג לפי טופס 7100.

בטופס הבקשה יש למלא את הפרטים החשובים לגבי העסקה ולרבות מהי מהות הזכות הנמכרת (בעלות, חכירה, השכרה בשכירות מוגנת ועוד), תאריך רכישה, תאריך מכירה, התמורה על העסקה, האם הזכות התקבלה במתנה או בירושה, סכום החיוב במס כולל הוצאות מותרות לניכוי ועוד.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום חוזה מכר כולל הנספחים שלו.
 • נסח טאבו (או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל, או מחברה משכנת במקרקעין לא מוסדרים).
 • חשבון ארנונה.
 • מסמך אימות הזכאות לפטור ממס (כמו צו ירושה או צו קיום צוואה במקרה של קבלה בירושה).
 • אם לא מבוקש פטור מלא – אז מילוי וצירוף טופס 2990.
 • טופס 7005 (נספח לטופס 7000) שהינו הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת, החתום ומאומת גם על ידי עורך דין.
 • אסמכתות לגבי ההוצאות והניכויים המותרים להפחתה לעניין חישוב המס.
 • מסמכים אחרים רלוונטיים.

מידע נוסף

 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.
 • אם הבקשה סורבה, ניתן להגיש השגה עליה ואם ההשגה סורבה לאחר מכן, ניתן גם להגיש ערעור עליה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil