חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אושר סופית: סנקציות חריפות למעסיק שיפגע בזכויות עובדים זרים

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 (קריאה שניה וקריאה שלישית). הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 25 חברי כנסת וללא מתנגדים או נמנעים.

עשרות עובדים זרים מוכרים מדי שנה על ידי משרד המשפטים כנפגעי עבירות של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה, סחר בבני אדם ועבירות חמורות נוספות. כלפי מעסיקיהם הפוגעים יכולים להינקט הליכים פליליים לפי החלטת המשטרה והליכים מנהליים לפי החלטת משרד הכלכלה.

כמו כן, יש בסמכות רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לבטל היתר העסקה או לסרב לבקשת היתר העסקה מטעמים שונים, אך אין הגדרה ברורה בחוק באשר לנקיטת אותם צעדים כלפי מעסיקים הנאשמים בעבירות חמורות.

מטרת הצעת החוק למנוע פגיעה נוספת בעובדים זרים כמו גם להגביר את ההרתעה מפני ביצוע עבירות חמורות.

מוצעים תיקונים שונים בחוק עובדים זרים שמטרתם להגביר את השמירה על זכויות העובדים הזרים. מוצע להסמיך לקבוע דרכים מסוימות לתשלום שכרו של עובד זר. מוצע שאי תשלום עיצום כספי שהפך לחלוט יהיה עילה לסרב לבקשה להיתר להעסקת עובד זר. מוצע לאפשר לקבוע תנאים בהיתר במקרה של הפרה או אי קיום תנאים, וכן לחלט ערובה שהופקדה על ידי מעסיק עקב הפרות שונות וכן מוצע לקבוע כי ניתן להתחשב בעבירות חמורות שעבר מעסיק או בעל זיקה אליו לעניין ביטול היתר, סירוב לתת היתר או סירוב לחדשו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2829/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1131/20).

ח"כ אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הציג את ההצעה ואמר כי היא מביאה לידי ביטוי את זכויות האדם להם זכאים גם עובדים זרים.

יוזמת הצעת החוק חברת הכנסת מיכל רוזין אמרה לאחר אישור ההצעה: הקשבנו לכל הצדדים וניסינו לייצר איזון בין דרישות המעסיקים לזכויות והרצון להגן על העובדים. בסוף אנחנו יחד באותו עניין ורוצים לייצר הוגנות לשני הצדדים ושכולם יהיו מרוצים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil