תפריט סגור

הסדרי הפנסיה במדינה: חוסר שיוויון בין הזכאים לפנסיה תקציבית לבין פנסיה צוברת

פרסום דוח ביקורת מיוחד על "הסדרי הפנסיה במדינה"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם אתמול דוח ביקורת מיוחד על "הסדרי הפנסיה במדינה". הדוח מצביע על ליקויים רבים בדרך החישוב וההצגה של החבות של הממשלה לפנסיה תקציבית על ידי אגף החשב הכללי. עוד מציג הדוח את הליקויים בטיפול בפער הגדול ובחוסר השוויון הקיים בין הזכאים לפנסיה התקציבית לבין הזכאים לפנסיה צוברת

החיסכון הפנסיוני נועד לשמש מקור הכנסה עיקרי לאחר הפרישה מהעבודה כדי לאפשר לחוסך לשמר, עד כמה שניתן, את רמת החיים שהיה רגיל אליה טרם הפרישה ולאפשר לאוכלוסייה המבוגרת, להתקיים בכבוד לאחר הפרישה לגמלאות. מצב של היעדר חיסכון מספק עלול להביא לעוני לאחר גיל הפרישה ולהשית את נטל הטיפול בגמלאי על הציבור. בשני העשורים האחרונים הוחלו במערכת הפנסיה שינויים שהעבירו את הסיכונים בהסדרי הפנסיה מקרנות הפנסיה או הממשלה אל העובד.

הדוח המיוחד של מבקר המדינה "הסדרי הפנסיה במדינה" עוסק במגוון סוגיות הקשורות במערך הסדרי הפנסיה השונים במדינת ישראל- פנסיה תקציבית; פנסיית גישור; פנסיה צוברת.

החל בסוגיות מאקרו-כלכליות הקשורות בפנסיה שיש להן השפעות כלכליות נרחבות ומשמעותיות ארוכות טווח, עד לסוגיות פרטניות הקשורות לאדם הפשוט, שבבוא יום פרישתו רוצה להיות זכאי לפנסיה הוגנת ומכובדת שתאפשר לו לשמור על רמת חיים סבירה גם לעת זקנתו.

הדוח בוחן היבטים שונים של הפנסיה התקציבית בכלל, ובמערכת הצבאית בפרט. הוא מצביע על ליקויים רבים בדרך החישוב וההצגה של החבות של הממשלה לפנסיה תקציבית על ידי אגף החשב הכללי. החבות מוערכת בחסר, מחושבת באופן מוטה ומוצגת באופן שעלול להטעות בנוגע ליכולת לממן אותה ובהשפעת הנטל שלה על תקציב המדינה. עוד מציג הדוח את הליקויים בטיפול בפער הגדול ובחוסר השוויון הקיים בין הזכאים לפנסיה התקציבית לבין הזכאים לפנסיה צוברת.

הרמטכ"לים הגדילו לאורך השנים את קצבת הפורשים באופן גורף ובשיעורים גבוהים

• במערכת הצבאית מעלה הדוח כי הרמטכ"לים הגדילו לאורך השנים את קצבת הפורשים באופן גורף ובשיעורים גבוהים שהשפעתם המצטברת בתקציב המדינה נאמדת במאות מיליוני ש"ח בשנה. החבות האקטוארית שנוספה בגין ההגדלות בשלוש השנים 2013-2015 לפי חישובי החשבת הכללית עומדת על 2.9 מיליארד ₪. זאת ללא הערכה של המשמעות הכספית של ההגדלות וללא פיקוח ובקרה חיצוניים.

צה"ל הערים קשיים על משרד האוצר בקבלת מסמך המדיניות המדויק של הרמטכ"ל בנושא הגמלאות והעביר רק נתונים חלקיים. לאור משקלו של תקציב הביטחון בכלל תקציב המדינה, יש חשיבות יתרה בהגברת השקיפות, הפיקוח והבקרה החיצוניים על תקציב זה.

קשה לקבל ייעוץ אובייקטיבי שאינו מוטה בבואו לבחור את המסלול הנכון

• הדוח מעלה כי לאדם מן היישוב החוסך לפנסיה קשה לקבל ייעוץ אובייקטיבי שאינו מוטה בבואו לבחור את המסלול הנכון עבורו, ואם הוא אינו מאוגד (במקום עבודה גדול), אזי גם לא מן הנמנע שישלם דמי ניהול מקסימליים, שיקטינו את קצבתו בשיעור ניכר. נמצא כי דווקא האזרחים החלשים בחברה, שממילא משכורתם דלה, קצבתם נפגעת בגלל היעדר ייעוץ ותשלום דמי ניהול גבוהים. עוד נמצא כי גם פנסיונרים משלמים דמי ניהול מקסימליים, דבר הפוגע בקצבתם.

המדינה לא ערוכה להשפעות הכלכליות הנגזרות מהעלייה בתוחלת החיים

• סוגיה נוספת שבה עוסק הדוח היא ההיערכות הבלתי מספקת של המדינה להשפעות הכלכליות הנגזרות מהעלייה בתוחלת החיים. לעלייה בתוחלת החיים השפעה הן על האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, המשלם את קצבאות הביטוח הלאומי לזקנה וסיעוד, והן על הפנסיה מעבודה, ולכן נדרשים כל הנוגעים בדבר להיערך לעלייה זו. נמצאו הבדלים במודלים של האקטוארים והדמוגרפים הממשלתיים בנוגע לחישוב השיפורים בתוחלת החיים, ונמצא שאין שיתוף פעולה מספק בין כולם בנושא זה.

הממשלה לא ערוכה להעלאת הזדקנות האוכלוסיה

• הממשלה לא נערכה כראוי להזדקנות האוכלוסיה ולצורך בהעלאת גיל הפרישה. לאי-העלאת גיל הפרישה לנשים צפויות להיות השפעות שליליות מהותיות על המשק ועל הנשים המבוגרות הפורשות לפנסיה. ראוי כי הממשלה ושר האוצר יקבלו החלטות בנושא זה בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לנשים, למעסיקים ולממשלה להתאים את עצמם לשינוי ולהיערך בין היתר לשילובה של האוכלוסייה המבוגרת בשוק העבודה.

דוח זה מתפרסם כאשר הדיונים על תקציב המדינה נמצאים בעיצומם. זאת על פי מדיניותו של מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא להגביר את אפקטיביות של דוחות משרד מבקר המדינה. בהתאם לכך בנושאים רבים המובאים בדוח בוצעה ביקורת בזמן אמת.

בביקורת נבדקה עבודת צוות בין-משרדי להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני, מיד עם פרסום המלצותיו, ונמצא כי המלצות הצוות מבוססות על הנחות העומדות בניגוד לחוק הפחתת הגירעון ולמדיניות הממשלה. עוד נבדקו בזמן אמת התיקונים שביצעו צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר בהסכם פנסיית הגישור התקציבית למשרתי הקבע, במסגרת סיכום תקציבי שנחתם ביניהם בנובמבר 2015. נמצא כי על אף חשיבות הנושא, אגפים רלוונטיים במשרד האוצר הודרו מההליך.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *