עסקים וסטארט-אפ

המוסד הקים את ליברטאד (Libertad) – קרן להשקעה בסטארט אפים בישראל

המוסד הקים את ליברטאד (Libertad Ventures) קרן הון סיכון להשקעה בסטארט אפים בישראל. ליברטאד היא הקרן לחדשנות טכנולוגית של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. הקרן מתמקדת במחקר ופיתוח טכנולוגי של חברות פורצות דרך.

מטרתת של הקרן להשקעה ליברטאד (libertad.gov.il) היא חיזוק הידע הטכנולוגי הקיים במוסד, ע"י קישור לחברות הזנק הפועלות בחזית החדשנות הטכנולוגית.

מיקוד הקרן

חדשנות טכנולוגית

ליברטאד – הקרן לחדשנות טכנולוגית של המוסד, מחפשת יזמים וחברות הזנק מבטיחות, המבקשים לממש טכנולוגיות בתכניות מו"פ בשלבים התחלתיים.

מטרות משותפות ותועלות הדדיות

ליברטאד תתמוך ביזמים ובחברות הזנק במטרה ליצור תועלות הדדיות באמצעות שיתוף פעולה והחלפת ידע.

השקעה ללא נטילת הון (Equity Free)

ליברטאד תשקיע עד 2,000,000 ₪ (במקרים יוצאי דופן תתכן השקעה גדולה יותר), בתכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות, פורצות דרך וישימות, אשר תשרתנה את צרכי המוסד.

בקול הקורא הראשון שלה, ליברטאד מזמינה הצעות לתכניות מו"פ בתחומים הבאים:

Robotics

טכנולוגיות רובוטיות חדשניות בתחומי רובוטיקה גמישה, BIOMIMETICS, מערכות ממוזערות, פתרונות עבירוּת, פתרונות השקטה באוויר, בים ועל היבשה.

Energy

טכנולוגיות חדישות במגוון שיטות, בתחומי Energy Harvesting ו-Self Powered Systems המציעות יתרונות באחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

 • הרחבת מעטפת ביצועים (צפיפות אנרגיה, הספק, נצילות, טווחי פעולה, רגישות).
 • הקטנת מימדים.

Encryption

מגוון דרכים טכנולוגיות חדשניות להצפנת מידע בקצבים גבוהים (100Gbps ומעלה), בשיטות לא קונבנציונליות ופורצות דרך.

Webint

טכנולוגיות חדישות לזיהוי אוטומטי של מאפיינים אישיותיים (personality profiling) על בסיס דפוסי פעולה והתנהגות ברשת, באמצעות שיטות מתחומי הסטטיסטיקה, למידת מכונה (Machine Learning) ו/או תחומים אחרים.

NLP and Text Analysis

טכנולוגיות חדישות במגוון שיטות אוטומטיות לתמצות מסמכים, קיטלוג מסמכים, חילוץ ישויות וקשרים סמנטיים, באמצעות שיטות מתחומי הסטטיסטיקה, למידת מכונה (Machine Learning) ו/או תחומים אחרים, בעברית ובשפות נוספות.

תאור תהליך הפעולה של ליברטאד:

1. קול קורא להצעות

הגשת מסמך הצעה שאורכו עד 2 עמודים, על פי דרישות הגשת ההצעות של ליברטאד.

2. הערכה ראשונית

סינון והערכה ראשונית – רלוונטיות (על פי קול הקורא), טכנולוגיה וצוות.

3. בחינת עומק מקיפה

בדיקת נאותות מקיפה, פגישת היכרות בין הצדדים, הערכה מקיפה של אינדקטורים מרכזיים: רלוונטיות, טכנולוגיה, צוות, כלכלי ומשפטי.

המלצות צוות המומחים של ליברטאד.

4. ועדת ההשקעות של ליברטאד

פגישה בין ועדת ההשקעות של ליברטאד, צוות המומחים המקצועי וצוות הניהול של הקרן. הצגה של לוח הזמנים של הפרויקט, תקציב ותוכנית מחקר מלאה.

5. שיתוף פעולה והחלפת ידע

חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם ליברטאד, השקת הפרויקט. השקעה ראשונית.

הגשת הצעות

עקרונות ההתקשרות

 • ליברטאד תממן פרויקטי מו"פ אשר יתנו מענה לצרכיו הטכנולוגיים של המוסד.
 • המימון אינו השקעה הונית ולא מדלל את אחזקת בעלי החברה (Equity Free).
 • המימון המירבי לפרויקט יהיה עד לשיעור של 2 מליון ₪, אם כי ישקלו חריגים.
 • תקופת פרויקט המו"פ תהא עד שנתיים.
 • בהסכמה בין המוסד והחברה יקבעו ארבע אבני-דרך (milestones) טכנולוגיות.
 • כל אבן-דרך טכנולוגית שתושלם תזכה את החברה בתשלום מוסכם כלהלן:
  • אבן-דרך ראשונה (מועד חתימת ההסכם): 5% מהסכום.
  • אבן-דרך שניה: 30% מהסכום.
  • אבן-דרך שלישית: 30% מהסכום.
  • אבן-דרך רביעית (סיום הפרויקט ומסירה מלאה): 35% מהסכום.
 • בכל אבן-דרך ימסר למוסד ה-IP שפותח עד לאותה עת, כפי שיוגדר בהסכם ההתקשרות בין המוסד לחברה.
 • המוסד יקבל רשיון שימוש ב-IP שיפותח במסגרת הפרויקט. זכות המוסד לשימוש ב-IP תהא לא מסחרית ולא בלעדית (non-commercial and non-exclusive), ולא תכלול זכויות כלשהן לענין פיתוחים המאוחרים למועד אבן-הדרך הרביעית.
 • ההסכם עם המוסד לא מטיל מגבלות כלשהן על ה-IP, אין צורך בתשלום תמלוגים ואין מגבלות אחרות על החברה.
 • כל אדם רשאי להגיש הצעה לפרויקט מו"פ. לשם מימוש התקשרות מאושרת עם המוסד יש להתאגד כיישות משפטית.

כיצד להגיש הצעה?

אתם יכולים לשלוח דוא"ל לכתובת apply@libertad.gov.il. יש לצרף מסמך Word שאורכו עד שני עמודים ומכיל את המידע הבא:

 • שם מלא
 • מספר טלפון
 • כתובת דוא"ל
 • נושא ההצעה עפ"י הקול הקורא שפרסמנו
 • מה אתם רוצים ליצור?
 • כיצד הדבר נעשה כיום ומה הן המגבלות של הטכנולוגיות הקיימות?
 • מהו החידוש בגישה המוצעת על-ידכם?
 • מדוע לדעתכם גישתכם תצליח?

שאלות ותשובות

מהי משמעות השם ליברטאד?

משמעות השם ליברטאד בלטינית היא "חופש" – זהו העקרון העומד בבסיסה של הקרן שיצרו המוסד: החופש של חברות ויזמים ב- Startup Nation ליצור טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך בעזרת המוסד, והחופש של המוסד לממש גשר בינו לבין חדשנות זו.

ליברטאד הוא גם שמה של ספינת מעפילים שיצאה מבולגריה ביוני 1940 ועגנה בחופי ארץ ישראל כחודש לאחר מכן.

מהם תחומי העניין של ליברטאד?

טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך במגוון תחומים. כאן אפשר לקרוא עוד ולהתעמק בתחומי העניין שלנו. מעת לעת המוסד יפרסם לציבור קולות קוראים נוספים.

איך המוסד מתכנן למנף את הפורטפוליו של ליברטאד?

הקרן תממן תכניות מחקר ופיתוח של יזמים, חברות הזנק וחברות נבחרות אחרות. ההשקעה היא לפי מודל ייחודי בו ליברטאד לא דורשים בעבור ההשקעה שותפות בחברה או אחזקה במניותיה.

בסיומו של הליך הפיתוח, המוסד יקבל רישיון שאינו מסחרי ואינו בלעדי לעשות שימוש בקניין הרוחני שפותח במסגרת התכנית, כפי שייחתם בהסכם בין הצדדים. הכוונה היא שבסיומו של הליך הפיתוח ה-IP יעמוד לרשותו ולשימושו של המוסד בעוד שהחברה שפיתחה את ה-IP תשאר הבעלים שלו ותוכל לעשות בו שימוש באופן שבו היא תראה לנכון.

מה מצפים לקבל בליברטאד בתמורה להשקעה?

הדבר היחיד שהמוסד יקבל בתמורה להשקעה הוא גישה לקניין הרוחני שנוצר בזמן תהליך המו"פ וכמובן רישיון שאינו מסחרי ואינו בלעדי לשימוש בקניין הרוחני (IP) שיפותח.

האם חברות צריכות לחשוש משיתוף פעולה עם המוסד?

המוסד רוצה לעודד חדשנות ויצירת טכנולוגיה פורצת דרך כדי להתמודד עם אתגרי המו"פ שלו. לשם כך המוסד בנה הליך חוזי פשוט ואנו מפרסמים פומבית את עקרונות העבודה שלנו. הטמעתה של הטכנולוגיה שתפותח תבוצע על ידינו ובשיתוף פעולה בין הצדדים.

המודל שלנו מבטיח מימון ראשוני שימריץ יזמים בשלבים ראשוניים, שלבים שבהם בדרך כלל מתקשים לגייס משקיעים ולכן פעמים רבות רעיונות טובים אינם מתממשים. הקרן רואים יתרון בשלבים ההתחלתיים הללו ולכן בנו מודל רלוונטי שישרת את שני הצדדים – את הקרן ואת היזמים.

האם קיימות מגבלות על חברות, המונעות מהן להגיש הצעות לליברטאד?

כל אדם מוזמן להגיש הצעה לפרויקט מו"פ. כדי להגיש הצעה חברות הזנק ויזמים צריכים שיהיה בידם רעיון חדשני, מהפכני ומעניין שיתאים לצרכים הטכנולוגיים שלנו, וצוות איכותי למימושו. כדי להתקשר מול הקרן בחוזה יש להתאגד כישות משפטית.

הקרן איננה מתחייבת להתקשר עם מי מהפונים אליה. הפניות יבחנו בהתאם לשיקול דעתה של ליברטאד ולכללים המנחים אותה.

האם ליברטאד תפרסם את רשימת החברות שבהן היא משקיעה?

לא. ליברטאד מחוייבים לסודיות ודיסקרטיות הדדית ולא יפרסמו את רשימת החברות שהקרן תשקיע בהן.

האם אפשרי לגייס כסף ממשקיעים נוספים לצד ליברטאד?

בוודאי. הקרן לא מגבילה בגיוס של הון נוסף. ליברטאד שותפים ייחודיים בעולם קרנות ההשקעה הישראליות ומתכוונים לעודד ואף לסייע לגיוס השקעות נוספות ככל האפשר.

גופים ממשלתיים ידועים בבירוקרטיה שמשפיעה על אופן ומהירות קבלת ההחלטות, איך ליברטאד תתמודד עם הקושי?

באתר ישנו הסבר ברור ומפורט של הליך הגשת ההצעות. הקרן תשיב לכל פניה.

איך אני יוצר/ת קשר עם ליברטאד?

ליברטאד פתוחה לכולם. אם קראת את ה"קול הקורא" ואת/ה חושב/ת שיש לך רעיון טכנולוגי חדשני ופורץ דרך, שיפתור אחד או יותר מהבעיות שהוצגו, וצוות איכותי, יש לשלוח דוא"ל ל- apply@libertad.gov.il.

האם כל אחד יכול ליצור קשר או שצריך להכיר מישהו מתוך הארגון? האם יש עדיפות ליוצאי מוסד או למי שעבדו בעבר עם הארגון או עם מערכת הביטחון?

הכרות מוקדמת עם מערכת הביטחון אינה נדרשת, והיא איננה מהווה יתרון או חסרון. מנקודת המבט ש הקרן כל אחד יכול להגיש הצעה, הכל מתחיל ונגמר ברעיון טכנולוגי מבריק ובאיכות הצוות.

איך נראה החוזה עם ליברטאד?

המוסד חיבר חוזה פשוט וברור שאורכו שישה עמודים באנגלית. המוסד מודעים לכך שזו הדרך לעבוד עם חברות הזנק.

כמה כסף ליברטאד מתכוונת להשקיע?

ליברטאד תשקיע עד 2,000,000 מיליון ש"ח לפרוייקט של מחקר ופיתוח. במקרים יוצאי דופן הם יוכלו אף לשקול השקעה בפרויקטים גדולים יותר.

ההשקעה תתחיל כבר במעמד החתימה על ההסכם והיא מדורגת על פי תכנית אבני הדרך הטכנולוגיות, לה ארבעה שלבים. משך תכנית הפיתוח לא יעלה על שנתיים, כפי שייקבע מראש בהסכם בין הצדדים.

מה עלי לעשות כדי לקבל מימון מליברטאד?

אם את/ה יזם/ית שרוצה לפתח טכנולוגיה חדשנית שמציעה פתרונות מצויינים לבעיה אחת או יותר בתחומים שהצגנו בקול הקורא, או אם יש לך פתרון לבעיה דומה שזיהית, שלח/י אל דוא"ל apply@libertad.gov.il ולהמשיך משם.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close