חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חוק דיור בהישג יד אושר סופית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 של ח"כ רועי פולקמן.

מוצע לתקן את ההסדר בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 לעניין דיור בהישג יד בשלושה היבטים עיקריים: הרחבת הסמכויות של מוסדות התכנון לכלול בתכניות שבסמכותם הוראות הנוגעות לדיור בהישג יד, תיקון התוספת השישית והתנאים הכלולים בה לצורך מימוש תכנית הכוללת דיור בהישג יד והוספת הסדר הנוגע ליחידות דיור להשכרה במחיר מופחת ממחיר השוק זאת במטרה להקל ולאפשר קידומם של תכניות הכוללות דיור בהישג יד.

במסגרת זאת, מוצע לקבוע, בין השאר, כי יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת שאושרו בתחום תכנית יושכרו, לפי הגרלה, לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו בחוק לתקופה של חמש שנים במחיר הנמוך ב- 20% ממחיר השוק באותו איזור, וכי רשות מקומית שתרצה בכך תוכל להחליט על שיעור הפחתה שונה של דמי השכירות ממחיר השוק, בהתאם לתנאי שוק השכירות המתנהל בתחומה.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום שורר חוסר אחידות בין ההגדרות השונות למונח "דיור בהישג יד", אשר יוצר בלבול וחוסר ודאות לגבי המדיניות הציבורית בקרב קובעי מדיניות, רשויות מקומיות, יזמים ואזרחים מן השורה. היעדר האחידות מקשה על האפשרות לקדם מדיניות קוהרנטית ולעודד הקמה של דיור בהישג יד הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית. במקביל עולה צורך לשפר את המנגנון הקיים בחוק התכנון והבנייה, ליצירת דיור בהישג יד להשכרה עבור משקי בית בעלי הכנסה בינונית ונמוכה, שאינם מצליחים להגיע לדיור הוגן ונאות כאשר זה מוצע במחירי השוק."

ח"כ פולקמן: "חוק דיור בהישג יד מהווה המשך ישיר לשורה של הסדרים וחוקים אותם הובלנו ונמשיך להוביל בעולם השכירות והדיור כחלק מהמענה הכולל למשבר הדיור. בנוסף, החוק מבקש לצמצם פערים חברתיים על ידי מתן הזדמנות שווה לחסרי דירה, שיוכלו לשכור יחידות דיור במחירים שפויים גם באזורי ביקוש. נמשיך לעשות למען צמצום הפערים בחברה, ומתן אפשרות לכל שכבות האוכלוסייה לדיור נאות בהישג יד".

81 תמכו ללא מתנגדים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil